Hasła rzeczowe

Krecik

„Krecik”, podtytuł: „Pisemko dla dziatwy od lat 7 do 77”, pismo podziemne wydawane w Krakowie przez Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej, podziemne wydawnictwo działające w Krakowie 1983–1989. Jego założycielem był Tomasz Gugała, który od IV 1982 wraz ze stworzoną przez siebie grupą wydawał pismo „Myśli Nieinternowane”. I – XII 1985. Ukazało się 7 n-rów, obj. 8–12 s., format A5, druk techniką sitodruku, nast. na offsecie, nakł. 1,5–3 tys. egz.; numeracja ciągła, wychodziło nieregularnie; od n-ru 3 jako kwartalnik, od n-ru 5 – dwumiesięcznik, od n-ru 6 – miesięcznik. Drukowane w drukarni przy ul. Wincentego Pstrowskiego w Krakowie. Na okładce podawano: Drukarnia im. Orląt Lwowskich. Pomysłodawcą pisma był Tomasz Gugała, tytuł wymyślił Marek Rożynek. W redakcji: Halina Danilczyk (redaktor nacz., autorka, ps. Emilka Platerówna), M. Rożynek (ps. Meteor), Piotr Semkowicz (ps. Stary Wiarus); współpraca z m.in.: Małgorzata Semkowicz (ps. Iskierka), Andrzej Tatkowski (ps. Wujek Prot), Antoni Wiatr. Pismo o charakterze satyrycznym, publikowało humorystyczne wierszyki, artykuły oraz ilustracje. Redakcja dbała, by treść gazetki była atrakcyjna zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców. Misją pisemka było rozbudzanie ducha patriotycznego wśród czytelników. Kolportowane w całym kraju; cena egz. 20–30 zł.

 

Paweł Goleń, Cecylia Kuta

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry