Hasła rzeczowe

Manifestacja 1 IX 1979 w Warszawie

"Manifestacja 1 IX 1979 w Warszawie", zorganizowana w Warszawie przez środowiska związane z ROPCiO i Komitetem Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu w 40. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Manifestacja poprzedzona została uroczystym nabożeństwem w katedrze św. Jana w Warszawie. Po mszy uformował się pochód, który przeszedł do Grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie do zebranych przemówił Józef Michał Janowski z Rady Sygnatariuszy ROPCiO. Następnie, nieoczekiwanie dla organizatorów, głos zabrała Nina Milewska, która powiadomiła zgromadzonych o utworzeniu pierwszej niezależnej partii politycznej – Konfederacji Polski Niepodległej. MO nie interweniowała.

Grzegorz Waligóra

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry