Hasła rzeczowe

Manifestacja 1 V 1983 w Kaliszu

"Manifestacja 1 V 1983 w Kaliszu", kontrmanifestacja zorganizowana przez podziemną „S”; już w IV wydrukowano i rozprowadzano ulotki informujące o manifestacji, 1 V członkowie „S” pod przewodnictwem Bogusława Śliwy i Tadeusza Wolfa (niósł flagę) zebrali się na pl. Świętego Józefa, nast. pochód z udziałem co najmniej kilkudziesięciu osób ruszył ul. Kolegialną i ul. Łazienną do ul. A. Rapackiego (dzisiejsza ul. Mariańska), uczestnicy mieli zamiar dołączyć do oficjalnego pochodu w okolicach ul. Śródmiejskiej; na ul. A. Rapackiego zostali zaatakowani przez ukrytych w bramach funkcjonariuszy MO i ZOMO, od strony pl. Świętego Józefa nadjechały milicyjne samochody; aresztowano 11 osób: B. Śliwę, Mirosława Zielińskiego, Zdzisława Wybornego, Marka Sobczaka, A. Markiewicza, Pawła Janiszewskiego, T. Wolfa, Lucjana Drobnika, Edwarda Raniszewskiego, Karola Jurkiewicza, Macieja Kubisa; oskarżeni przebywali w AŚ do 1 VIII, wobec 9 z nich postępowanie umorzono; o zorganizowanie pochodu został oskarżony B. Śliwa; w wyniku zażalenia obrony oraz poręczenia „osób godnych zaufania”: posła na Sejm PRL dr. med. Zbigniewa Kledeckiego, radcy prawnego, adwokata Wincentego E. Pawlaczyka, inż. Józefa Jaworowicza oraz aktorki Kazimiery Kubalskiej Sąd Rejonowy w Kaliszu 7 VI 1983 uchylił areszt; Andrzej Markiewicz z WSK PZL Kalisz został skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny z zamianą na 60 dni aresztu oraz podanie orzeczenia do publicznej wiadomości w tygodniku „Ziemia Kaliska” na koszt obwinionego). Za udział w nielegalnym pochodzie zatrzymano także.: Andrzeja Wojkowskiego z Kalimetu (skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na 3 mies. aresztu oraz podanie orzeczenia do publicznej wiadomości w tygodniku „Ziemia Kaliska” na koszt obwinionego), Mariana Paszkowskiego, niepracującego (2 mies. aresztu), Jerzego Pietkiewicza z Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Oddział w Kaliszu (grzywna z zamianą na 40 dni aresztu), Andrzeja Blesmanowicza z Zakładów Elementów Wyposażenia Budownictwa w Kaliszu (grzywna), Jana Mosińskiego z FWR Runotex (grzywna z zamianą na 50 dni aresztu oraz podanie orzeczenia do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w zakładzie pracy obwinionego), Marka Majerowicza z PPZM PZZ w Kaliszu (grzywna).

 

Grażyna Schlender

Opcje strony

do góry