Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13822,Manifestacja-Gliwicka.html
2023-03-25, 01:28

Manifestacja Gliwicka

"Manifestacja Gliwicka", pismo wydawane 13 V 1982 – 3 V 1989 w Gliwicach; kontynuacja „Biuletynu II Garnituru Delegatury Gliwickiej RKW NSZZ «Solidarność» Region Śląsko-Dąbrowski” wychodzącego od 14 XII 1981; skróty RKW lub TKK (sugerujące związek ze strukturami regionalnymi) umieszczano w tytułach dla zmylenia SB. Podtytuł: „Biuletyn Gliwickiej Delegatury TKK NSZZ «Solidarność» Region Śląsko-Dąbrowski”, od nr. 13 z 1982: „Biuletyn Gliwickiej Delegatury RKW NSZZ «Solidarność» Region Śląsko-Dąbrowski”.

Ukazały się 82 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowane na ramce, następnie na powielaczu, od 1988 na offsecie w nakładzie 500-2000 egz.; początkowo dwutygodnik, następnie kilka do kilkunastu nr. rocznie.

W składzie zespołu: Bogusław Choina (do XII 1981), Andrzej Szlachta (od XII 1981, po aresztowaniu B. Choiny 17 XII 1981), Andrzej Jarczewski (od IV 1982), Piotr Kowrygo (1983-1988), Tadeusz Drzazgowski (organizator druku, kolportażu, materiałów i sprzętu); druk od IV 1982: Wydawnictwo Akademickiej Grupy Oporu Politechniki Śląskiej.

Zamieszczano informacja z Regionu i kraju, oświadczenia RKW. 17 V – 17 IX 1982 ukazały się 3 nr. młodzieżowego dodatku literackiego pt. „Stan Ducha”, redagowanego przez A. Jarczewskiego.

Kolportowano w Regionie.

Andrzej Jarczewski

Region Śląsko-Dąbrowski, Gliwice

Opcje strony