Hasła rzeczowe

Międzyregionalna Komisja Koordynacyjna „Solidarności” Kalisz – Konin – Sieradz

Międzyregionalna Komisja Koordynacyjna „Solidarności” Kalisz – Konin – Sieradz, struktura podziemna, o której powstaniu zadecydowano w VII 1983 w Słupcy podczas spotkania w mieszkaniu Henryka Piwowarczyka z udziałem liderów trzech regionów: Antoniego Pietkiewicza z Kalisza, Ryszarda Stachowiaka z Konina i Andrzeja Tomaszewicza z Sieradza, oraz Bogdana Lisowskiego, Bogusława Śliwy, Andrzeja Wojkowskiego; spotkanie założycielskie miało miejsce 7 IX 1983 w Koninie, w mieszkaniu Zbigniewa Ładosza przy ul. Wyzwolenia, kolejne odbyły się w Sieradzu (1983). Na czele MKK stanął A. Pietkiewicz (inicjator spotkania, także redaktor naczelny organu MKK Kalisz–Konin–Sieradz „Nasza Solidarność”). Struktura MKK była rozbudowana i dobrze zorganizowana. W skład grupy kaliskiej wchodzili: łącznicy – Bogusław Śliwa (do XII 1983), następnie Elżbieta Kubasik, kurierzy – Krzysztof Doman, Janusz Pietkiewicz i Marek Wiśniewski, skarbnikiem grupy był Andrzej Furmaga, archiwum prowadził Marek Aleksandrzak, Sławomir Wichliński odpowiadał za kolportaż i informacje z zakładów pracy, Maria Kowalewska przywoziła z Warszawy nagrania audycji Radia „S” i odpowiadała za taśmotekę, za niewysoką opłatą udostępniała taśmy do przegrania; w Fabryce Wyrobów Runowych Runotex działała podziemna biblioteka MKK (krypt. Zajazd). W grupie sieradzkiej działali m.in. Marian Pertkiewicz, Krzysztof Sokołowski, A. Tomaszewicz (lider), Zbigniew Zimoch, Henryk Wietrzycki i Zakrzewski (obaj z Błaszek). W grupie konińskiej działali m.in. Bożena Brzezińska, Zbigniew Ładosz, R. Stachowiak (lider), Ewa i Wojciech Zalescy.

Głównym celem powołania MKK Kalisz–Konin–Sieradz było „wzmocnienie współpracy i rozszerzenie działalności organizacyjnej dla bieżącego kierowania strukturami «Solidarności»”. Spotkania Spotkania "Spotkania", podtytuł „Niezależne pismo młodych katolików”, pismo wydawane w Lublinie, okresowo także w Krakowie i Warszawie, 1977-1988. odbywały się m.in. w Warszawie przy ul. Danielewicza; punkty kolportażowe dla Kalisza mieściły się w pracowni malarskiej przy ul. Tykocińskiej 21 i w sekretariacie Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. W Kaliszu najważniejsza skrzynka kolportażowa znajdowała się na Majkowie (ul. Wyspiańskiego 18), inne punkty kolportażowe m.in. u Leonarda Duszeńki w Krzyżówkach pod Kaliszem i w domu Lucyny i Zygmunta Prylińskich przy pl. Bohaterów Stalingradu.

11 IV 1984 w Kole zatrzymany został kurier Janusz Pietkiewicz, który wiózł z Warszawy 2 torby wydawnictw podziemnych, 13 IV 1984 aresztowano E. Kubasik. W V 1984 w Kaliszu, Koninie i Sieradzu kolportowano sygnowane przez MKK Kalisz–Konin–Sieradz drukowane w Warszawie ulotki nawołujące do bojkotu wyborów do rad narodowych. MKK Kalisz–Konin–Sieradz działała do końca XI 1984.

6 X 1983 – 24 IX 1986 grupa skupiona wokół MKK Kalisz–Konin–Sieradz była rozpracowywana przez WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Układ.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz, Region Konin, Konin, Region Ziemia Sieradzka, Sieradz

Opcje strony

do góry