Hasła rzeczowe

Międzyregionalna Komisja Koordynacyjna „Solidarność” Pomorza Środkowego Koszalin–Słupsk

Międzyregionalna Komisja Koordynacyjna „Solidarność” Pomorza Środkowego Koszalin–Słupsk, struktura podziemna powstała 22 VIII 1987 z inicjatywy działaczy podziemnych struktur „S” z Koszalina i Słupska: Henryka Grządzielskiego, Joanny Melnyk, Edwarda Müllera, Franciszka Saka, Tadeusza Wołyńca, Bogdana Zawadzkiego; w opublikowanym komunikacie uznawano przywództwo Lecha Wałęsy, respektowano TKK i TR „S”; upoważniono reprezentantów MKK: Jolantę Joachimiak, Janusza Łaździna, E. Müllera, T. Wołyńca; jawną działalność podjęli: przewodniczący E. Müller, wiceprzewodniczący T. Wołyniec, członkowie: Jan Bloch, Jarosław Kucharczyk, Mieczysław Mędrzycki, F. Sak, Ryszard Senklewski. Współpracę z Międzyzakładową Komisją „S” w Słupsku (w składzie: Franciszek Burek, Barbara Firkowska, Zenon Lasoń, Bogdan Zawadzki) prowadzili m.in. Ireneusz Nowak, Wojciech Rajkowski, Elżbieta Szałankiewicz, Krzysztof Włodek, Marianna Wolańska. 11 IX 1987 Wydz. Społeczno-Administracyjny Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odmówił rejestracji MKK. W XI 1987 wydano oświadczenie popierające stanowisko KKW ws. referendum. 1 V 1988 grupa działaczy MKK zorganizowała kontrmanifestcję w Słupsku, spacyfikowaną przez ZOMO, zatrzymano: F. Burka, Roberta Dołęgę, Ronalda Grzebińskiego, J. Joachimiak, Tomasza Joachimiaka, E. Müllera, W. Rajkowskiego, R. Senklewskiego, T. Wołyńca, Marzenę Zajkowską. 25 IX 1988 z inicjatywy MKK i MK „S” Słupsk odbyło się spotkanie pracowników 16 zakładów pracy woj. słupskiego i koszalińskiego, 8 X 1988 w Koszalinie spotkanie przedstawicieli RKK z Gdańska Bogdana Borusewicza i Krzysztofa Dowgiałły z działaczami MKK ws. współpracy międzyregionalnej. 22 I 1989 MKK zaaprobowała oświadczenie KKW w Gdańsku dot. legalnej działalności „S”.

 

Rafał Marciniak

Słupsk, Region Słupsk, Region Pobrzeże, Koszalin

Opcje strony

do góry