Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13858,Miedzyzakladowa-Komisja-Koordynacyjna-Solidarnosc-Lodz.html
2023-06-02, 00:20

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna „Solidarność” (Łódź)

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna „Solidarność”, największa w Łodzi grupa kolportażowo-wydawnicza działająca 1982-1988. Po 13 XII 1981 niezależnie od siebie powstały dwie struktury: MKK założona przez Romana Przybylińskiego i druga, bez nazwy, powołana przez Tadeusza Szafrańskiego i Zbigniewa Kucharskiego. Początkowo działalność obu grup polegała na kolportażu wydawnictw podziemnych i zbieraniu składek na działalność związkową. Od końca 1983 koordynatorem działalności grupy drugiej był Zygmunt Ciechański, organizator sieci i punktów kolportażu, do których napływała prasa podziemna z całego kraju. W cyklu tygodniowym rozprowadzano 4-8 tys. egz. pism, książek, ulotek, blisko współpracując z ponad 30 zakładami pracy z Łodzi i okolic. Po aresztowaniu w połowie X 1985 członków MKK: R. Przybylińskiego i Kazimierza Bednarka, druga grupa – za namową Antoniego Chylińskiego, doradcy prawnego ZR i animatora ruchu wydawniczego – przejęła zaplecze poligraficzne MKK. Chcąc zdjąć z aresztowanych zarzut prowadzenia nielegalnej działalności wydawniczej, jako MKK rozpoczęła druk pisma „Gotowość «Solidarności»”. Od I 1987 MKK działała przy oficjalnym wsparciu RKW Jerzego Dłużniewskiego i Ryszarda Kostrzewy. Doniosłą rolę w działalności MKK odegrali członkowie Związku Emerytów i Rencistów, którzy znacznie rozszerzyli zasięg kolportażu. Z myślą o nich Z. Ciechański rozpoczął 15 I 1987 wydawanie pisma „Senior «Solidarności»”. MKK zorganizowała ok. 40. wykładów i prelekcji nt. najnowszej historii Polski, z udziałem m.in. Władysława Barańskiego, Karola Głogowskiego, Andrzeja Kerna, Marka Markiewicza, Andrzeja Terleckiego. Z MKK w różnych okresach ściśle współpracowało ok. 150-200 osób reprezentujących różne zakłady i środowiska; do najaktywniejszych należeli: Włodzimierz Bartczak, Małgorzata Bohatyrewicz, Andrzej Budka, Bolesław Ceran, Antoni Chyliński, Zygmunt Ciechański, Stanisława i Zygmunt Gajewscy, Marian Juraszczyk, Stefan Kowalski, Zbigniew Kucharski, Roman Maciaszczyk, Andrzej Makowski, Halina Milińska, Kristina i Jerzy Nejmanowie, Helena Pryczek, Edward Pińkowski, Henryk Sienkiewicz, Bogdan Sosnowski, Aleksander Staniak, Tadeusz Szafrański, Andrzej i Elżbieta Trynkusowie, Lucyna i Marek Woźniakowie, Jan Włodarski i inni. Po prewencyjnych zatrzymaniach przed wizytą Jana Pawła II w Łodzi 13 VI 1987 MKK zlikwidowała duże punkty kolportażu; w VII 1988 zawiesiła działalność.

 

Jacek Krakowski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony