Hasła rzeczowe

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, porozumienie podziemnych struktur „S” działających w zakładach pracy Katowic, Bytomia, Mysłowic, Siemianowic Śl., Trzebini, Sosnowca, Chrzanowa i Chorzowa zawiązane w I 1982 z inicjatywy Danuty Skorenko, Ryszarda Rożnieckiego (wyemigrował 1988), Józefa Zasunia i Romana Lewka; przewodnicząca Danuta Skorenko; za utrzymanie kontaktu w poszczególnych miastach i zakładach pracy odpowiadali: Józef Zasuń, Zbigniew Martynowicz, Jacek Ligoń i Jerzy Kaczmarski – Katowice i Huta Baildon w Katowicach; Roman Lewek – KWK Katowice, KWK Gottwald i KWK Kleofas w Katowicach; Krzysztof Bobula i Kazimierz Strąk – Mysłowice i KWK Mysłowice; Ryszard Rożniecki – Jaworzno-Szczakowa, Trzebinia, Chrzanów, KWK Komuna Paryska w Jaworznie i KWK Siersza w Trzebini; Jerzy Przekupień, Anna Nikodem-Przekupień i Adam Nikodem – Bytom; Andrzej Chojnacki – Sosnowiec; Wojciech Bącler – KWK Klimontów w Sosnowcu. Prowadzono działalność informacyjną, poligraficzną i kolportażową Działalność finansowano ze składek. 31 VIII 1982 MKK była głównym organizatorem kilkutysięcznej manifestacji w Katowicach. Wydawano miesięcznik „Ku Wolnej Polsce”, organ MKK, pismo „Powrót do Życia” i „Transportowiec”, inspirowany – poprzez Romana Kałużę TW Romeo – przez SB. Od IX 1983 działalność MKK była już całkowicie kontrolowana przez SB. W XI 1983 aresztowani zostali J. Ligoń i A. Nikodem, 4 XII 1983 D. Skorenko (w mieszkaniu pozyskanym przez R. Kałużę, będącym lokalem kontaktowym SB), K. Strąk, W. Bącler, K. Bobula, A. Chojnacki, J. Kaczmarski, A. Nikodem-Przekupień, J. Przekupień, R. Rożniecki, Stefan Sarwa, Andrzej Sikora, w I 1984 Bogdan Golec, Z. Martynowicz i J. Zasuń; wszyscy zostali zwolnieni na mocy amnestii w VII 1984. Następnie D. Skorenko z Maciejem Ratajczykiem, A. Nikodemem, S. Sarwą i Mirosławem Markiewiczem podjęli działalność na rzecz reaktywowania MKK, przerwaną w 1985 kolejnym aresztowaniem D. Skorenko.

 

Stefan Sarwa

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry