Hasła rzeczowe

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” w Głogowie

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” w Głogowie, podziemna struktura, powstała we IX 1983 po rozbiciu przez SB Tymczasowego Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „S” Ziemi Głogowskiej, animująca i koordynująca działalność na obszarze dawnego pow. głogowskiego. Formalnie nigdy nie została rozwiązana, działała do 1987. Założona przez Stanisława Orzecha, Kazimierza Urbana i Andrzeja Kosmalskiego, z którymi współpracowało ok. 20–40 osób, m.in.: Andrzej Anczarski, Tadeusz Cieślak, Zbigniew Cirko, Jerzy Czarnecki, Jan Gaca, Zdzisław Huzar, Jerzy Jurkiewicz, Władysław Papużyński, Józef Sławiński, Zdzisław Wandycz. 1983–1987 organem prasowym MKK było podziemne pismo „Solidarność Głogowska”.

Działacze MKK współpracowali z działaczami podziemnej RI „S” Województwa Legnickiego, Międzyzakładową Komisją Wykonawczą Zagłębia Miedziowego, Bractwem Oblatów św. Brygidy Dom Głogów, RKS Dolny Śląsk i SW. Prowadzono działalność kolportażową (sprowadzono podziemne pisma, książki, druki okolicznościowe i ulotki m.in. z Warszawy, Wrocławia, Nowej Soli, Lubina, Polkowic i Poznania), wydawniczą – drukowano „Solidarność Głogowską”, a z matryc przywożonych z Wrocławia m.in. „Z Dnia na Dzień” i „Solidarność Walcząca” oraz ulotki, cegiełki, kalendarze. Udzielano wsparcia finansowego osobom represjonowanym i ich rodzinom, współpracując z Komitetem Pomocy Represjonowanym w Głogowie. Środki finansowe na działalność pozyskiwano m.in. ze składek związkowych zbieranych przez TKZ, gł. w Hucie Miedzi Głogów w Żukowicach, Fabryce Maszyn Budowlanych Bumar-Famaba w Głogowie i Głogowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym. Głogowska MKK wspierała wydawanie podziemnego pisma „Zagłębia Miedziowego”. Organizowano i koordynowano przerzuty podziemnych wydawnictw na teren woj. legnickiego, leszczyńskiego i zielonogórskiego oraz do Wrocławia. Od 1986 w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej, a od 1987 KIK w Głogowie, organizowano spotkania, odczyty i wykłady (m. in. Stefana Bratkowskiego, Adolfa Juzwenki, Jacka Kuronia, Józefa Piniora, Wojciecha Myśleckiego, Romualda Szeremietiewa, Krzysztofa Turkowskiego, Wiktora Woroszylskiego), spektakle m.in. w 1986 Testament Niezależnego Teatru Scena Czterdzieści i Cztery z Jeleniej Góry. Większość spotkań odbywała się w salach parafii św. Klemensa Dworzaka w Głogowie. Od 1987 większość działaczy i współpracowników skupiła się na działalności w ramach MKW Zagłębia Miedziowego, Bractwa Oblatów Św. Brygidy Dom Głogów, RKW Dolny Śląsk (członkami zostali A. Kosmalski, S. Orzech), a w 1989 Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Legnicy, KO w Głogowie i Wojewódzkiego KO w Legnicy.

Łukasz Sołtysik

Głogów, Region Dolny Śląsk, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony

do góry