Hasła rzeczowe

Narodowiec

"Narodowiec", pismo Polskiego Związku Wspólnoty Narodowej, organizacji politycznej kierowanej przez Bolesława Tejkowskiego, wydawane w Warszawie 17 IX 1988 – V/V 1989; od nr. 2 z 1988 pismo Polskiego Związku Wspólnoty Narodowej, Polskiej Partii Narodowej, Polskiego Stronnictwa Narodowego.

Ukazało się 6 nr. (w tym 1 podwójny) w formacie A5, drukowanych na offsecie; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji m.in.: Andrzej Wylotek (redaktor naczelny), Bolesław Tejkowski.

W nr. 1 zamieszczono obszerny wywiad z B. Tejkowskim; publikowano artykuły na tematy polityczne.

Wiosną 1989, po odejściu A. Wylotka z PZWN, zaprzestano wydawania pisma.

 

Tomasz Szczepański

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry