Hasła rzeczowe

Nasz Czas

„Nasz Czas”, podtytuł: „Niezależne pismo członków i sympatyków NSZZ «Solidarność»”, wydawane 30 VI 1982 – 28 IV 1989; założone przez członków KZ „S” w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku: Zdzisława Halcewicza, Lecha Koniecznego, Andrzeja Ostrowskiego, Janusza Pelca, Adama Pieńkowskiego, Leona Ruszkowskiego, Henryka Sienkiewicza i Andrzeja Sowiaka. Ukazało się 89 n-rów, o obj. 4 s., w formacie A4, drukowanych pocz. z matryc białkowych, nast. techniką sitodruku, w nakł. 5 tys. egz.; wychodziło nieregularnie; sygnowane kolejno przez: Wydawniczą Inicjatywę Podziemną Ząb, Wydawniczą Inicjatywę Podziemną Nasz Czas, Oficynę Kształt oraz TZR Gdańsk. W składzie zespołu: Izabella Greczanik-Filipp, Piotr Filipp (odpowiedzialny za sprawy techn. i skład), A. Pieńkowski (organizacja druku i kolportażu); druk w ok. 20 lokalach prywatnych.

Zamieszczano informacje bieżące, oświadczenia i komunikaty podziemnych struktur „S” lub działaczy opozycji, artykuły publicystyczne, przedruki i streszczenia z prasy podziemnej, informacje z nasłuchu Radia Wolna Europa. Kolportowane w zakładach pracy Gdyni. Za posiadanie większej liczby egz. aresztowano na 8 mies. Mirosława Jezuska. Odnotowano jedno wydanie przygotowane przez SB – fałszywka ukazała się 24 X 1985 jako nr 53. Pismo przestało się ukazywać po ponownej rejestracji „S”.

Wojciech Turek

Opcje strony

do góry