Hasła rzeczowe

Nasz Głos

"Nasz Głos", podtytuł: „Pismo młodzieży Ziem Wschodnich”, pismo wydawane III 1982 – VI 1989 (z przerwami podczas wakacji) przez Młodzieżowy Komitet Obrony Społecznej MłoKOS (założony w II 1982 przez Jana Budela, Mirosława Małyszkę, Artura Szczęsnego i Roberta Tyszkiewicza, początkowo zrzeszający uczniów białostockich szkół średnich, w 1986 przekształcony w Ruch Solidarności Młodych), podtytuły w różnych okresach: „Pismo Młodzieży Szkolnej Białegostoku”, „Organ Młodzieżowego Komitetu Obrony Społecznej”, „Organ Prasowy Młodzieżowego Komitetu Obrony Społecznej”, „Pismo Młodzieży Szkolnej Ziem Wschodnich”, „Organ Młodzieżowego Komitetu Obrony Społecznej”, „Ruch Solidarności Młodych”.

Ukazało się 70 nr. (w tym 3 podwójne) o obj. 2-16 s. w różnych formatach: A4, A5 i A6, drukowanych na powielaczu, techniką sitodruku i na offsecie; miesięcznik (w pewnych okresach nieregularnie).

W składzie zespołu m.in.: w 1982: J. Budel, M. Małyszka (autor większości artykułów), A. Szczęsny i R. Tyszkiewicz, następnie Jadwiga Augustyniak, Barbara Bazyluk, Krzysztof Bil-Jaruzelski, Adam Kurluta, Urszula Lider, Wiesław Maksim, Krzysztof Obiedziński, Krzysztof Paliński, Bohdan Paszkowski, Roman Pawłowski, Mirosław Rzemieniecki, Sławomir Sawin, Janina Werpachowska (sekretarz redakcji), Sławomir Wyspiański, Sławomir Zgrzywa, Janusz Żabiuk; druk: Tadeusz Dzienis i Krzysztof Wasilewski, farbę dostarczał Stanisław Przestrzelski; organizacja kolportażu 1987-1989: Artur Szczęsny, Andrzej Kozak.

Publikowano artykuły nawiązujące do akcji organizowanych przez „S” i zachęcające do udziału, przekonujące o konieczności zakładania tajnych grup oporu, bojkotu oficjalnych uroczystości, propagujące tworzenie Kół Oświaty Niezależnej, wzywające do uwolnienia internowanych i skazanych oraz zniesienia stanu wojennego; informowano o wydarzeniach w kraju, zamieszczano także teksty publicystyczne i wiersze. Autorami niektórych tekstów byli czytelnicy (przychodziły do redakcji drogą kolportażu). Od jesieni 1982 tematykę pisma dostosowano do poszerzonej sieci kolportażu, która objęła całe woj. białostockie. Od 1986 publikowano informacje z życia białostockich uczelni wyższych oraz teksty o tematyce związanej z mniejszością białoruską. Od 1983 pismo było dofinansowywane ze środków TKK „S”.

12 IV 1983 aresztowano R. Tyszkiewicza, następnie Annę Chwieśko, oboje zostali zwolnieni; zdarzały się także zatrzymania innych redaktorów, drukarzy i kolporterów pisma.

 

ks. Kazimierz Litwiejko|Marcin Zwolski

Opcje strony

do góry