Hasła rzeczowe

Nasz Głos

„Nasz Głos”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny NSZZ «Solidarność»”, pismo wydawane 22 I – 2 III 1982 w Mińsku Mazowieckim; od n-ru 2 przez Grupę Inicjatywną Ruch Biernego Oporu „S”. Ukazało się 7 n-rów w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakł. 50–100 egz., od n-ru 2 w Wałkowej Drukarni Polowej im. Wolnych Związkowców Podziemia; tygodnik.

W składzie redakcji: Bogusław Gołębiowski, Zbigniew Szubiński. Przestało się ukazywać po aresztowaniu członków Grupy Inicjatywnej RBO.

Włodzimierz Domagalski

Opcje strony

do góry