Hasła rzeczowe

Nasz Głos

„Nasz Głos”, bezpłatne pismo wydawane 1982–30 III 1983. Od nr. 5 (13 V 1982) jako „Biuletyn Publicystyczny MK NSZZ »S« Region Łódzki”. W podtytule sentencja: „Epoka rozpoczęta w Europie 1917 właśnie się skończyła”.

Ukazało się 11 nr., obj. 2–4 s., format A4 (wyjątek nr 9 z 31 I 1983 w formacie A6 i obj. 4 s.), drukowanych na powielaczu. Wydawane nieregularnie.

W redakcji: Sławomir Ćwiek, Jerzy Pągowski, Lucjan Urbaniak, Piotr Michalak.

Publikowane art. odnosiły się głównie ds. związanych z funkcjonowaniem państwa i jego ustrojem. Sporo miejsca poświęcano zasadności i legalności wprowadzenia stanu wojennego. Pokazywano sposób działania propagandy, zamieszczano treści listów protestacyjnych do władz, odezw i apeli, a także wywiadów z ludźmi zaangażowanymi w działalność opozycji.

Przemysław Stępień

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry