Hasła rzeczowe

Nasz Samorząd

"Nasz Samorząd", podtytuł: „Pismo sieci organizacji zakładowych NSZZ «Solidarność» wiodących zakładów pracy Region Białystok”, wydawane przez „S” w Białymstoku 4 VIII 1982 – 16 II 1983.

Ukazało się 9 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu u Andrzeja Fedorowicza w Wolnej Drukarni Polowej im. Edwarda Abramowskiego w Zawadach k. Białegostoku; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji m.in.: Halina Prus, Krzysztof Burek, Dariusz Boguski.

W piśmie poruszano głównie sprawy związane z sytuacją robotników i zakładów pracy oraz z samorządami pracowniczymi: przedstawiano ich rolę w zakładach, status prawny, możliwości w realiach stanu wojennego; pisano o konieczności istnienia wolnych związków zawodowych.

Kolportowano w Białymstoku i najbliższych okolicach.

 

ks. Kazimierz Litwiejko|Marcin Zwolski

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry