Hasła rzeczowe

Nasza Gazeta (Kępno-Syców)

„Nasza Gazeta”, pismo wydawane było w l. 1989–1991, jego wydawcą były MKO Kępno i MKO Syców. Pierwszy numer ukazał się 17 IX 1989 i pod tytułem zawierał informację „Kępno-Syców”. Artykuł wstępny zaczynał się słowami „Wydajemy gazetę »Solidarności « – pierwszą w powojennych dziejach niezależną i wolną gazetę naszych ziem […] bo ludzie pragną autentyzmu, prawdy i nadziei jak nigdy dotąd, bo chcemy wesprzeć naszym pismem rząd i Premiera”. Pod tekstem podpisali się Tadeusz Połosak (Syców) i Jacek Śródka (Kępno). Już w 1. nr. wydawcy przypomnieli, że 17 IX 1939 to dzień „kiedy Armia Radziecka zadała zdradziecki cios państwu polskiemu”. Z kolei ostatnia strona poświęcona była pielgrzymce dziękczynnej i przesłaniu ojca świętego. W periodyku znajdowały się rubryki „Wiadomości Solidarności” i „Pytania obywatela dociekliwego” – skierowane m.in. do wojewody i komendanta wojewódzkiego MO, oraz kącik poezji. Autorami tekstów byli m.in. Stanisław Kowalski, Anna Maria Trela i Michał Prymka. Redakcja mieściła się w siedzibie MKO w Sycowie przy pl. Wolności 6 i w Kępnie przy ul. Rynek 15. Nr 2 z 1 X 1989 miał już podtytuł „Dwutygodnik Międzyzakładowych Komisji Organizacyjnych »Solidarność« Ziemi Kępińskiej i Sycowskiej”. W redakcji: Anna Maria Trela, Jarosław Tumielewicz, Bogusław Maciej, Marek Marczewski, Andrzej Tyra, Stanisław Kowalski, Lucyna Zimoch i Jacek Śródka. Do nr. 3 gazeta wydawana była w formacie A4 w układzie dwuszpaltowym. Stosowano druk czarny, z wyjątkiem czerwonego tytułu (stylizowane na solidarycę). Od nr. 4 (XI 1989) zmieniła się szata graficzna periodyku. XI 1989 „Nasza Gazeta” miała format A5. Stosowano czarną czcionkę, układ dwuszpaltowy. Na łamach pisma także tematyka dot. Wieruszowa. Czasopismo miało podtytuł „Biuletyn Informacyjny Syców–Kępno–Wieruszów”. Nie zmieniała się jednak tematyka i profil wydawnictwa. Cały czas pisano o sprawach związkowych. Tak samo wyglądał nr 5 z XII 1989.

1990 doszło do rozłamu ośrodków. „Naszą Gazetę” w tym samym formacie i układzie osobno wydały Kępno i Syców. Przy tym Kępno zachowało starą numerację, a Syców dokonał zmian i egzemplarz listopadowy oznaczony był nr 1/6 rok 1. Wcześniej „Nasza Gazeta” liczyła 8 s.; od II sycowska mutacja miała w dalszym ciągu 8 s., kępińska – 4 s. V 1990 obydwie wersje „Naszej Gazety” wróciły do formatu A4. Numery te miały jednolity czarny druk i były w ogromnej większości poświęcone wyborom do samorządów terytorialnych (rad gminnych), przy czym Syców zachował w większości układ dwuszpaltowy, a Kępno jednoszpaltowy. Co najmniej od VII 1990 „Nasza Gazeta” – nr 4 (9) wydawana była tylko w Sycowie i miała podtytuł „Biuletyn Informacyjny”. Zawierała przede wszystkim informacje lokalne, gł. społeczne, ekonomiczne i polityczne. Nr 8 (13) z XI 1990 poświęcony był w większości wyborom prezydenckim i zawierał na pierwszej stronie apel wyborczy Tylko Wałęsa. Poza tym w periodyku art. poświęcone świętu odzyskania niepodległości i 10‑leciu istnienia „S”. „Nasza Gazeta” wydawana była w Sycowie co najmniej do II 1991. Na pocz. istnienia pismo wychodziło w nakł. 500 egz.: Kępno – 300, Syców – 200 i kosztowało 70 zł za egz., a od 2 nr. 100 zł, a w okresie I–II 1991 – 400 zł za egz.

Periodyk przez cały okres swojego istnienia był organem „S” i skupiał się przede wszystkim na sprawach lokalnych ziemi kępińsko- sycowskiej, a późn. wieruszowskiej, lokalnej „S”, Komitetu Obywatelskiego, sprawach gospodarczych i politycznych. Poruszał też tematykę kościelną i podawał informacje z Regionu Wielkopolska Południowa, np. w nr. 6 z 1990 zamieścił komunikat dot. WZD, podał też, że nowo wybranym przewodniczącym ZR Wielkopolska Południowa został Jan Mosiński, „farbiarz z FWR Runotex w Kaliszu z zawodu elektryk, lat 33”. „Nasza Gazeta” informowała też o nowo powstałych komisjach zakładowych „S”, a także o „S” Wiejskiej, cenach chleba w Sycowie, Kępnie i Perzowie oraz polityce spółdzielni mieszkaniowych i mleczarni w Międzyborzu.

Grażyna Schlender

Kępno, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry