Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14004,Nowy-Glos-PAN-u.html
21.05.2024, 05:13

Nowy Głos PAN-u

„Nowy Głos Głos "Głos", podtytuł: „Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny”, pismo wydawane X 1977 – XII 1989 (z przerwą II 1981 – II 1982) w Warszawie z inicjatywy środowiska KSS KOR. PAN-u”, pismo wydawane przez Tajną Komisję Zakładową NSZZ „S” PAN w Krakowie XI 1984–IX 1987. Ukazało się 8 nr.: 1984 nr 1, 1985: 2–5, 1986: 6–7 i 1 nienumerowany; obj. 1–10 s., format A4, A5 i A6, druk techniką sitodruku na offsecie z odbitkami fotograficznymi, nakł. 200–400 egz. Numeracja ciągła, wydawane nieregularnie. Jego poprzednikiem był „Głos PAN-u” ukazujący się w okresie legalnego istnienia „S”. Bezpośrednim powodem powstania pisma były represje dotykające środowisko naukowe od 1983. W redakcji: Zygmunt Klimek (korektor), Zbigniew Kos (redaktor techn. i drukarz), Andrzej Piątkowski, Barbara Burchard i Krystyna Wasylikowa. Autorzy m.in.: Jerzy Zdrada, Wojciech Truszkowski, K. Wasylikowa, Z. Klimek oraz Z. Kos.

Pismo o charakterze informacyjnym: art. przede wszystkim o sytuacji w krakowskim PAN, w mniejszym stopniu o wydarzeniach w kraju. Zamieszczano dokumenty i odezwy KZ, regionalnych i krajowych władz „S”, materiały historyczne oraz listy do władz państwowych. Druk Druk „Druk”, tygodnik „S” Regionu Mazowsze wydawany II – X 1982 w Warszawie; od n-ru 7 podtytuł: „Tygodnik związkowy”. w pomieszczeniach PAN przy ul. Sławkowskiej 17. Kolportaż we wszystkich wydziałach krakowskiego PAN.

Paweł Goleń, Monika Komaniecka-Łyp

Opcje strony