Hasła rzeczowe

Olsztyńskie Duszpasterstwo Akademickie

Olsztyńskie Duszpasterstwo Akademickie; w XI 1956 pocz. działalności duszpasterskiej wśród młodzieży akademickiej w Olsztynie dała msza św. odprawiana w każdą niedzielę o godz. 7.30 w kościele św. Jakuba, w XII 1956 na prośbę studentów Wyższej Szkoły Rolniczej ks. dr Ignacy Tokarczuk, proboszcz z Gutkowa, zostaje duszpasterzem akademickim; ODA zainaugurowano 22 I 1957 w kościele Najświętszego Serca Jezusowego; 21 VI 1958 z-cą duszpasterza akademickiego został jezuita o. Henryk Poczobut; od pocz. roku akademickiego 1958/1959 funkcje duszpasterza objął bp Tomasz Wilczyński. Działalność ODA rozpoczęło odprawianie 3 mszy św. dziennie z kazaniami dla młodzieży akademickiej, wykłady bp. I. Tokarczyka po mszy wieczornej i poprzedzone rekolekcjami pielgrzymki na Jasną Górę; organizowano pomoc materialną dla ubogich studentów, zbierano pieniądze na śpiewniki dla młodzieży, organizowano spotkania samokształceniowe i dyskusje o książkach odbywane pocz. (z powodu braku stałej siedziby) w mieszkaniu bp. I. Tokarczuka (biblioteka była w łazience); w 1958 (od 2. niedzieli adwentu) wprowadzono cotygodniowe konferencje przedmałżeńskie; od 22 II 1959 odbywano cotygodniowe spotkania „Dusza ludzka a myśl współczesna”, 1-8 III odbyły się rekolekcje wielkopostne; 26 VIII 1962 ODA uczestniczyło w spotkaniu z prymasem Stefanem Wyszyńskim na Jasnej Górze. Na przełomie l. 50./60. władze wydały nakaz informowania i uzyskiwania zgody na każde spotkanie Duszpasterstwa, w zw. z tym odbywały się konspiracyjnie w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 47, po 20 I 1963 w domu bp. Tomasza Wilczyńskiego. 1 II 1963 do Kolegium ds. Wykroczeń wpłynął wniosek o ukaranie za tę działalność o. H. Poczobuta (19 VI 1963 przeniesiony do Warszawy). Od VIII 1963 duszpasterzami akademickimi zostają: ks. Edward Lewczyński i ks. Julian Żołnierkiewicz, 13 X 1963 w kościele NSJ z ich udziałem odbyła się inauguracja roku akademickiego; w kolejnych latach kontynuowano spotkania opłatkowe, konserwatoria nt. religijne i społeczne, sprawowano dwie msze akademickie w miesiącu w kościele NSJ i jedną w kościele św. Jakuba; podczas wakacji 1964 zainaugurowano rekolekcje w połączeniu z obozami wędrownymi, nast. organizowano zimowiska, wyjazdy za miasto i obozy kolarskie. 1965/1966 w ODA powstały sekcje: administracyjna, propagandowa (artystyczna), redakcyjna (gazetki), turystyczna, pomocy dla innych. W XI 1967 przyjęto zatwierdzony przez Episkopat regulamin. Pod koniec l. 60. wykłady prowadzili znani intelektualiści o nastawieniu opozycyjnym, m.in.: Bogdan Cywiński, Andrzej Wielowieyski, Stanisław Stomma, Jerzy Turowicz, Tadeusz Mazowiecki, konwersatoria: wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Akademii Teologii Katolickiej, także m.in.: ks. Henryk Gulbinowicz i ks. Alojzy Szorc. Od 1971 spotkania ODA odbywały się w tzw. Chacie, tj. Domu Parafialnym przy ul. Mickiewicza, późn. w parafialnej Sali Większej. W 1971 w kontakcie z Duszpasterstwem pozostawało ok. 800 osób (nie licząc uczestników akademickich mszy św.). 30 XI 1971 pomocniczym duszpasterzem akademickim został ks. Emil Rzeszutek; od 3 VII 1973 obowiązki duszpasterza po odchodzącym ks. J. Żołnierkiewiczu przejął ks. Benedykt Przeracki. W tym okresie znacząco wzrosła aktywnośc ODA: w rekolekcjach wielkopostnych uczestniczyło tysiące studentów i wielu nauczycieli akademickich; organizowano piesze pielgrzymki do Gietrzwałdu, majowe na Jasną Górę, odmawiane są Modlitwy Młodzieży Akademickiej, podjęto wizyty duszpasterskie w akademikach (od połowy l. 80. bez przeszkód ze strony władz). 1-2 VI 1979 ODA licznie uczestniczyło w spotkaniu z Janem Pawłem II w Warszawie. Od 17 VI 1974 ODA wspierał ks. Ludwik Nadolski, od VI 1976 przez kilka miesięcy ks. Kazimierz Torl. W VI 1978 powołano 3-osobowy skład duszpasterzy ODA: ks. B. Przeracki, ks. Jan Jerzy Górny i ks. Józef Turek. 13-15 XI 1981 ODA uczestniczyło w ogólnopolskim Forum Duszpasterstwa Akademickiego w Krakowie; 22 X 1981 w kościele NSJ podczas mszy św. inaugurującej rok akademicki poświęcono krzyże „S”. 17 XI 1981 obowiązki duszpasterza akademickiego objął ks. Mirosław Hulecki, wicerektor WSD Hosianum, 24 XI podczas strajku studenckiego na ART odprawił w hali sportowej w Kortowie mszę „w intencji szybkiego i pomyślnego zakończenia strajku”. 12 XII 1981 ODA wzięło udział w mszy św. na Jasnej Górze odprawionej przez prymasa Józefa Glempa. Po 13 XII 1981 młodzież akademicka licznie uczestniczyła w Mszach za Ojczyznę, od I 1982 w Mszach Akademickich w intencji uwięzionych i internowanych w Ośr. Odosobnienia w Iławie, Kwidzynie i Gołdapi, zbieraniu informacji o aresztowanych studentach, organizowano pomoc materialną; nadal organizowano pielgrzymki m.in. do Gietrzwałdu, Stoczka i Świętej Lipki, prowadzono konwersatoria.

13 I 1983 młodzież akademicka spotyka się z przewodniczącym PZKS i posłem na Sejm Januszem Zabłockim; 6 III 1983 uczestniczy w prelekcji ks. Józefa Tischnera ''Od romantyzmu do patriotyzmu''. Od 24 XI 1983 msze św. akademickie połączone z modlitwą w intencji zmarłych z rodzin studenckich oraz pracowników ART i WSP, kontynuacja spotkań z wybitnymi naukowcami i opozycjonistami, m.in. Władysławem Judyckim; od 1984 spotkania ODA przeniesione do nowo wybudowanego Domu Parafialnego przy ul. Mickiewicza. W tym czasie (także po 22 VII 1983) nasilenie działań represyjnych ze strony władz: zakaz wizyt duszpasterskich w akademikach, 16 VIII 1983 aresztowania wśród studentów po powrocie z pielgrzymki na Jasną Górę pod zarzutem o zakłócania porządku publicznego, w 1984 odmowa zgody na prowadzenie przez ks. M. Huleckiego pielgrzymki na Jasną Górę i do Gietrzwałdu. Od 24 VI 1985 ks. Kazimierz Szarkowicz nowym duszpasterzem pomocniczym, od 1 VII 1986 – ks. Tadeusz Płoski; w roku akademickim 1984/1985 zainicjowanie cyklu spotkań o rodzinie i małżeństwie wykładem prof. Franciszka Adamskiego ''Pomiędzy profanum a sacrum małżeństwa''; od 18 XI 1984 odmawianie modlitw w intencji zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki; w 1985 rekolekcje adwentowe prowadzone przez bp. Wojciecha Ziembę; od 18 V 1985 uczestnictwo młodzieży akademickiej w dziele budowy kościoła Odkupiciela Człowieka, także w akcjach zbiórkowych na rzecz głodujących w Etiopii. W 1985 odmowa wydania paszportów studentom ART chcącym uczestniczyć w Roku Młodych w Rzymie. 22 I 1986 patronat nad DA obejmuje bp Edmund Piszcz (przez 20 lat); jesienią 1986 obchody 30-lecia ODA, 11 X w tej intencji msza św. koncelebrowana przez bp. I. Tokarczuka i referat okolicznościowy ks. prałata Juliana Żołnierkiewicza ''Z dziejów Olsztyńskiego Duszpasterstwa Akademickiego''. 1987/1988 początek Krucjaty Modlitw w Obronie Życia Poczętego; 2 X 1988 pielgrzymka wspólnoty młodych małżeństw i absolwentów ODA do Rzymu; po VI 1989 kontynuacja pracy formacyjno-edukacyjnej i religijnej; od 8 IX 1991 spotkania ODA w Kaplicy Akademickiej; od 1 X 1991 podzielenie Duszpasterstwa Akademickiego na funkcjonujące (bez zmiany profilu działalności) przy kaplicy w Kortowie oraz przy kościele NSJ; rozwinięcie działalności Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego Soli Deo; 1 IX 1999 (po powstaniu UW-M) nominacje duszpasterzy: ks. Grzegorza Mocarskiego, ks. Karola Jasińskiego, ks. dr. Piotra Dernowskiego, ks. Marka Gbiorczyka, ks. Macieja Bartnikowskiego, ks. Juliusza Czapiewskiego i ks. Adama Bielinowicza; od 1997, udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Młodych w Lednicy (w wigilię Zesłania Ducha Świętego). W X 2002 zarejestrowanie Stowarzyszenia Absolwentów Olsztyńskiego Duszpasterstwa Akademickiego ODA w Olsztynie zrzeszającego byłych i obecnych członków ODA (z siedzibą w parafii św. Franciszka z Asyżu w Kortowie); od 2002 regularne spotykania: raz w roku zjazd absolwentów, pielgrzymka autokarowa, spotkanie opłatkowe i wielkopostne, bal karnawałowy oraz majówka; w VII 2005 Stowarzyszenie organizuje festiwal Wesele Wesel (propagowanie uroczystości weselnych bez alkoholu); od 2006 obchody rocznicy śmierci Jana Pawła II.

Piotr Kardela

Opcje strony

do góry