Hasła rzeczowe

Opinia Białostocka

"Opinia Białostocka", podtytuł: „Pismo Konfederacji Polski Niepodległej. Obszar X Białystok”; inne podtytuły: „Pismo Konfederacji Polski Niepodległej Samodzielny Okręg 16 Białystok”, „Okręg X Białystok”, „Pismo Konfederacji Polski Niepodległej Frakcji Demokratycznej”, sygnowane przez (różne nr.): Grupę Skonfederowaną Podlasie KPN Samodzielny Okręg 16, KPN Obszar Białystok, KPN Obszar X Białystok, KPN Okręg X, KPN-RD (z mottem: ''Wolność i Niepodległość''); wydawane w Białymstoku IX 1988 – XI 1990.

Ukazało się 13 nr. (w tym 3 podwójne) o obj. 10-20 s. w formacie A4 i A5, drukowanych na powielaczu i kserografie; wychodziło nieregularnie, nienumerowane (sygnowane miesiącem i rokiem wydania).

Redaktorzy i autorzy tekstów: Jerzy Korolkiewicz, Stanisława Józefa Korolkiewicz, Krzysztof Oskar Breza, Jacek Romanowski, Tadeusz Sosnowski, Janusz Smaczny, Arkadiusz Hubert Pokojowczyk, Krzysztof Szaciłowski, Wiesława Szaciłowska, Konrad Jeżowski, Dymitr Ostapczuk, Jurgis Dadoras, Andrzej T. Mazurkiewicz, Andrzej Borowik.

Zamieszczano teksty polityczne, odezwy, serwis informacyjny, poezję.

Kolportowano w Białymstoku; rozprowadzane przez redakcję oraz lokalnych członków i sympatyków KPN.

 

Tomasz Danilecki

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry