Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14085,Osrodek-Mysli-Ludowej.html
23.05.2024, 08:43

Ośrodek Myśli Ludowej

Ośrodek Myśli Ludowej, powołany 2 VI 1979 przez 22 osoby, ludowców, działaczy niezależnego ruchu chłopskiego, m.in.: Jakuba Antoniuka, Józefa Barana, Jerzego Górskiego, Michała Jagłę, Edwarda Koleję, Annę Gadzalankę-Bojarową, Barbarę Matusową, Zdzisława Ostatka, Stefana Pawłowskiego, Janusza Rożka, Bogumiła Studzińskiego, Piotra Typiaka, Mikołaja Zozulę oraz Wiesława Kęcika, działał na terenie kraju w środowiskach wiejskich. Miał być płaszczyzną działalności organizacyjnej i programowej, wiodącej do uzyskania przez chłopów niezależnej i samorządnej reprezentacji. W oświadczeniu z 3 VI 1979 OML przedstawił analizę sytuacji wsi i rolnictwa w Polsce oraz program zmian w polityce państwa wobec nich, m.in. niedyskryminowania ludności wiejskiej, równoprawnego istnienia prywatnych gospodarstw oraz spółdzielczej i państwowej gospodarki rolnej. Wiele uwagi poświęcał ocaleniu dorobku ideowego niezależnego ruchu ludowego i odnowie życia kulturalnego wsi. Ograniczył się do prac koncepcyjnych, m.in. projektu stworzenia Społecznej Wszechnicy Chłopskiej. Aktywność OML osłabiał m.in. konflikt między ludowcami a W. Kęcikiem. OML współpracował z Ośrodkiem Myśli Socjalistycznej (dokument ''Gotowość za gotowość współpracy'' z II 1980); przed wyborami do Sejmu ośrodki wydały wspólne oświadczenie, przypominające o prawie obywateli do uchylenia się od głosowania lub wyrażenia sprzeciwu wobec programu Frontu Jedności Narodu. W III 1980 wydano jedyny numer programowego periodyku, pisma „Przebudowa”, redagowanego przez M. Jagłę. We IX 1980 i XI 1981 pod szyldem OML ukazały się „Listy ze Wsi i do Wsi. Uwagi dotyczące bieżących zjawisk i wydarzeń” (2 nr.). 21 VIII 1981 OML, Niezależny Ruch Chrześcijańsko-Społeczny i Krajowy Komitet Polskich Socjalistów wydały oświadczenie, postulujące m.in. powołanie rządu porozumienia narodowego i przeprowadzenie demokratycznych wyborów.

Małgorzata Choma-Jusińska

Opcje strony