Hasła rzeczowe

Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Nisku

Ośrodek Odosobnienia w Nisku, funkcjonował 13 XII 1981 – 13 I 1982, (oficjalnie zlikwidowany 9 VIII 1982), w AŚ w Nisku. Placówka przeznaczona dla kobiet; pierwsze internowane przywieziono 13 XII 1981, kolejne w ciągu kilku nast. dni. Łącznie w ośrodku przebywało 29 kobiet z Polski południowo-wschodniej. Przetrzymywane do 13 I 1982 – 12 kobiet zwolniono wcześniej, 17 przeniesiono do ośrodka w Gołdapi.

Warunki w Nisku były cięższe niż w pozostałych placówkach dla kobiet: stosowano regulamin przeznaczony dla osadzonych w AŚ, cele były zamknięte, co uniemożliwiało kontakty między internowanymi. W Św. Bożego Narodzenia Ewa Kuberna zainicjowała protest głodowy, ale zakończył się on niepowodzeniem. Internowane kobiety, nieprzywykłe do warunków więziennych, były w złej kondycji psychicznej, przez pierwsze dni uniemożliwiano im kontakt z rodzinami; niektóre posiadały nieletnie dzieci. Pierwsze widzenia rodzin z osadzonymi odbyły się 20 XII 1981. Nie odnotowano przypadków użycia przemocy w stosunku do internowanych. Z uwagi na krótki czas funkcjonowania ośrodek w Nisku nie był wizytowany przez delegacje MCK, Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności ich Rodzinom oraz duchownych. W 2018 AŚ w Nisku pełnił swoją pierwotną funkcję. Przebywają w nim osoby podlegające sądom i prokuraturom z woj. podkarpackiego oraz Janowa Lubelskiego.

Grzegorz Wolk

Opcje strony

do góry