Hasła rzeczowe

Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych w Białymstoku

Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych w Białymstoku, funkcjonował 13 XII 1981 – 9 I 1982 w wydzielonych celach AŚ w Białymstoku; komendant: naczelnik AŚ Marian Jedynak. Pierwsze transporty z internowanymi (kobietami i mężczyznami) z woj. białostockiego i łomżyńskiego dotarły do Ośrodka 13 XII 1981 nad ranem; 19 XII 1981 przywieziono internowane kobiety z woj. suwalskiego, 24 XII 1981 jednego z internowanych mężczyzn z woj. suwalskiego z Ośr. Odosobnienia w Suwałkach. Łącznie w Ośr. Internowano 93 osoby: 55 mężczyzn i 1 kobietę z woj. białostockiego; 26 mężczyzn i 3 kobiety z łomżyńskiego; 1 mężczyznę i 7 kobiet z suwalskiego; zwolniono: 29 mężczyzn i 2 kobiety, 1 kobiecie zmieniono internowanie na aresztowanie; 53 mężczyzn 5 I 1982 przetransportowano do Ośr. w Suwałkach, 8 kobiet 9 I 1982 przeniesiono do Ośr. w Gołdapi; zakończyło to działalność Ośr. w Białymstoku.

 

Marcin Zwolski

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry