Hasła rzeczowe

Ośrodek Odosobnienia we Włodawie

Ośrodek Odosobnienia we Włodawie, usytuowany w Zakładzie Karnym we Włodawie (obiekt oddany do użytku w 1971). 13 XII 1981 utworzono w nim Ośrodek Odosobnienia, którego pierwszym komendantem (do 16 II 1982) był naczelnik całego ZK Mieczysław Pomianowski. 16 II 1982 rozdzielono obie funkcje i komendantem OO został Jerzy Skowron, funkcjonariusz z ZK w Chełmie. Stały, bieżący nadzór nad ośrodkiem ze strony SB sprawował por. Bogdan Sacewicz z KW MO w Lublinie. 13 XII 1981 do OO Włodawa przywieziono 68 internowanych z woj. lubelskiego, w kolejnych dniach dowożono następne grupy: 14 XII 1981 – 7 os., 18 XII 1981 – 22 os., 23 XII 1981 – 9 os., 28 XII 1981 – 8 os., 4 I 1982 – 2 os. 17 XII 1981 pierwszy raz przeniesiono internowanego do innego ośrodka. 28 i 31 XII 1981 pierwsze dwie osoby zostały zwolnione z internowania, 6 I 1982 – 3 internowanych przeniesiono do OO Darłówek, 1 os. do AŚ Lublin (prawdopodobnie jako tymczasowo aresztowaną). Do tego momentu w OO Włodawa przetrzymywano internowanych wyłącznie z woj. lubelskiego. 8 I 1982 dowieziono 58 internowanych z OO Biała Podlaska; 9 I 1982 – 93 internowanych z OO Krasnystaw; 11 I 1982 – 65 internowanych z OO Chełm. Tym samym OO Włodawa stał się jedynym ośrodkiem internowania na Lubelszczyźnie, przebywało w nim wówczas 320 internowanych z 5 województw: bialskopodlaskiego, chełmskiego, lubelskiego, siedleckiego i zamojskiego. W kolejnych miesiącach liczba internowanych zmieniała się, do ośrodka kierowano kolejnych internowanych: 13 I – 1 os., 14 I – 2 os., 2 II – 1 os., 4 II – 2 os., 5 II – 1 os., 6 II – 1 os., 11 II – 2 os., 12 II – 4 os., 13 II – 3 os., 16 II – 6 os., 23 II – 1 os., 25 II – 5 os., 8 III – 1 os., 19 III – 2 os., 25 III – 1 os., 9 IV – 2 os., 15 IV – 2 os. i 23 IV 1982 – 1 os. Równolegle dokonywano zwolnień: 8 I – 4 os., 10 I – 1 os., 13 I – 3 os., 16 I – 1 os., 19 I – 5 os., 21 I – 1 os., 23 I – 1 os., 26 I – 1 os., 28 I – 4 os., 30 I – 4 os., 2 II – 3 os., 3 II – 4 os., 4 II – 6 os., 5 II – 1 os., 6 II – 6 os., 8 II – 11 os., 10 II – 1 os., 11 II – 1 os., 12 II – 5 os., 13 II – 1 os., 15 II – 2 os., 20 II – 4 os., 23 II – 2 os., 26 II – 3 os., 27 II – 3 os., 2 III – 1 os., 3 III – 2 os., 4 III – 1 os., 8 III – 11 os., 9 III – 5 os., 13 III – 1 os., 16 III – 4 os., 17 III – 6 os., 18 III – 6 os., 19 III – 3 os., 20 III – 6 os., 22 III – 1 os., 23 III – 3 os., 24 III – 2 os., 25 III – 5 os. i 29 III 1982 – 2 os. 13 II 1982 z powodu choroby jeden z internowanych – Teodor Basak do został przewieziony do szpitala w AŚ Warszawa-Mokotów. Pod koniec III 1982 rozpoczęto likwidację OO Włodawa, przenosząc internowanych do innych ośrodków: 26 III – 47 os. do OO Lublin, 29 III – 63 os. do OO Lublin, 5 IV – 2 os. do OO Lublin, 6 IV – 10 os. do OO Kwidzyn, 8 IV – 1 os. do OO Lublin, 9 IV – 3 os. do OO Lublin, 14 IV – 2 os. do OO Lublin, 15 IV – 6 os. do OO Lublin, 22 IV – 12 os. do OO Lublin, 23 IV – 29 os. do OO Kwidzyn i 46 os. do OO Załęże. Łącznie przez OO Włodawa przeszło 366 internowanych. W trakcie funkcjonowania Ośrodka internowani kilkakrotnie podejmowali akcje protestacyjne. 13 I 1982 przeprowadzono jednodniową głodówkę w rocznicę 13 XII 1981, za co 3 osoby – Zygmunta Łupinę, Jerzego Malinowskiego i Stanisława Sikorę ukarano pobytem w izolatce. 30 I 1982 na spacerniaku ulepiono salutującego bałwana, ucharakteryzowanego na generała. 11-14 II 1982 przeprowadzono 3-dniową głodówkę jako protest przeciwko przetrzymywaniu w ośrodku chorego Teodora Basaka, któremu odmówiono uznania go za chorego. 13 II 1982 został wywieziony z OO, bez poinformowania internowanych o miejscu docelowym. Jak się potem okazało – odwieziono go do szpitala więziennego w AŚ Warszawa-Mokotów. 28 III 1982 doszło do ucieczki z OO Stanisława Karpika. W Ośrodka doszło do dwóch dramatycznych wydarzeń: 7 I 1982 jeden z internowanych, Włodzimierz Jachman, usiłował popełnić samobójstwa podcinając sobie żyły – przyczyną była wiadomość o śmierci ojca, blokowana przez miesiąc przez SB. W drugim przypadku – 24 I 1982, Zbigniew Żmudziak dostał ostrego ataku wyrostka robaczkowego, co nie zostało rozpoznane przez lekarza dyżurnego w szpitalu we Włodawie. 25 I 1982 po interwencji jednego z internowanych, lekarza, dr Andrzeja Jóźwiakowskiego z AM w Lublinie, chory został przewieziony do szpitala we Włodawie i poddany operacji. W wyniku nieumiejętnie przeprowadzonego zabiegu wystąpiły komplikacje pooperacyjne, przez co 29 I 1982 musiał być ponownie operowany. 3 III 1982 został formalnie zwolniony z internowania, wypisany ze szpitala we Włodawie i z pomocą działaczy „S” przewieziony do szpitala w Lublinie, gdzie przebywał do IV 1982. 24 III 1982 grupa internowanych z woj. siedleckiego odmówiła powrotu do cel, wyrażając w ten sposób sprzeciw wobec ograniczenia spacerów. Użyto wobec nich gazu łzawiącego. Na terenie Włodawy pomoc dla internowanych organizowała Maria Budzyńska m.in. we współpracy z parafią włodawską i z ks. Mieczysławem Brzozowskim z Lublina. Pierwsza msza św. w OO Włodawa odprawiona została 25 XII 1981. Niedzielną posługę duszpasterską wśród internowanych sprawowali później kilkakrotnie: ks. bp Jan Mazur – ordynariusz z Siedlec (16 I, 31 I, 14 II 1982), ks. bp Bolesław Pylak – ordynariusz z Lublina (24 I, 7 II, 21 II 1982), ks. Mieczysław Brzozowski (21 II 1982) oraz ks. bp Zygmunt Kamiński – sufragan z Lublina (7 i 21 III 1982). Msze św. odprawiane były w świetlicy więziennej. Ze strony kurii siedleckiej posługa połączona była z regularnym dostarczaniem paczek. Prawdopodobną przyczyną likwidacji OO Włodawa była zapowiedź wizytowania ośrodków przez MCK. Do wizytacji wytypowano bardziej nowoczesny AŚ Lublin, w którym utworzono OO. Umieszczono w nim wyselekcjonowaną grupę internowanych, mających szanse na wcześniejsze zwolnienie, których zachowanie w trakcie wizytacji było bardziej przewidywalne.

Lista internowanych: Adamczuk Zbigniew

od 14 I 1982 do 29 III 1982 (do OO Lublin) Adamczyk Jerzy

od 14 XII 1981 do 8 II 1982

Adamczyk Jerzy

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Andrjanow Janusz

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Andrzejewski Mirosław od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 6 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Bachur Aleksander

od 18 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Bartmiński Jerzy

od 13 XII 1981 do 31 XII 1981

Basak Teodor od 13 XII 1981 do 13 II 1982 (do szpitala AŚ Warszawa-Mokotów) Bazydło Janusz

od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Bąbel Arkadiusz

od 13 I 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Bąkała Adam

od 13 XII 1981 do 17 III 1982

Bednarczuk Przemysław od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 20 III 1982

Benginow Andrzej

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 26 II 1982

Benginow Zbigniew

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 III 1982

Berbeć Apoloniusz

od 13 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Białkowski Janusz

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 15 IV 1982 (do OO Lublin) Biały Marek

od 18 XII 1981 do 8 II 1982

Bieliński Franciszek

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 8 III 1982

Biernacki Zdzisław

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 18 III 1982

Biernat Józef

od 28 XII 1981 do 25 III 1982

Bisek Tadeusz

od 18 XII 1981 do 21 I 1982

Bobryk Witold

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO

 

 

Lublin) Bochra Jan

od 13 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Bojarski Janusz

od 23 XII 1981 do 4 II 1982

Bondyra Józef

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Borkowski Józef

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO

 

 

Lublin) Borkowski Zenon

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO

 

 

Lublin) Borowicz Andrzej

od 19 III 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Borowy Zbigniew

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (OO Kwidzyn) Borucki Stanisław

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO

 

 

Kwidzyn) Brzeziński Ryszard

od 18 XII 1981 do 17 III 1982

Buczkowski Zdzisław od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 18 III 1982

Busłowicz Janusz

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 16 III 1982

Chilewski Stanisław

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Chojnacki Jan

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 26 I 1982

Chołota Jan

 

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 22 IV 1982 (do OO Lublin) Cichocki Adam

od 13 II 1982 do 5 IV 1982 (do OO Lublin) Ciostek Andrzej

od 16 II 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Cybulski Jerzy

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 3 II 1982

Cymbała Dariusz

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 20 III 1982

Czapski Piotr

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 8 III 1982

Czechoński Stanisław

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 18 III 1982

Czeżyk Ignacy

od 18 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Czop Antoni

od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Czyżkowski Czesław

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO

 

 

Lublin) Ćwik Franciszek

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 20 III 1982

Ćwik Marian

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 18 III 1982

Daniel Stanisław

od 13 XII 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Daniszewski Tadeusz

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO

 

 

Kwidzyn) Dąbrowski Teodor

od 13 XII 1982 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Dec Franciszek

od 23 XII 1981 do 25 III 1982

Dmuch Władysław

od 12 II 1982 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Dobruk Franciszek

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 9 III 1982

Dołęgowski Jan

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 6 IV 1982 (do OO

 

 

Kwidzyn) Domińczyk Józef

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 12 II 1982

Doros Jan

od 18 XII 1982 do 2 II 1982

Drozdowski Jan

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 22 IV 1982 (do OO Lublin) Drwal Radosław

od 13 XII 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Drygiel Edmund

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 8 III 1982

Dudek Stefan

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Dudek Zdzisław

od 18 XII 1982 do 13 I 1982

Dzido Bogusław

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO

 

 

Lublin) Dzięgielewski Andrzej od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Dziura Julian

od 13 XII 1982 do 22 IV 1982 (do OO Lublin) Fert Józef

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 10 II 1982

Filipowicz Stanisław

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Fleszar Andrzej

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 16 III 1982

Fotek Henryk

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 15 IV 1982 (do OO Lublin) Frąc Józef

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 28 I 1982

Frelak Stefan

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO

 

 

Lublin) Fusiak Paweł

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO

 

 

Lublin) Gabron Józef

od 23 XII 1981 do 19 I 1982

Gałan Eugeniusz

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 15 IV 1982 (z OO Lublin) Gałązka Ryszard

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 3 II 1982

Gańko Tadeusz

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Gąsienica Andrzej

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO

 

 

Kwidzyn) Geresz Jerzy

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 24 III 1982 (do ZK

 

 

Chełm) Gębura Krzysztof

od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Gliwa Edward

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Gładysz Waldemar

od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Goławski Zygmunt

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Goławski Andrzej

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Goławski Krzysztof

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 23 III 1982 (do OO

 

 

Załęże) Góra Krzysztof

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 22 IV 1982 (do OO Lublin) Górski Roman

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO

 

 

Kwidzyn) Grafczyński Przemko

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO

 

 

Kwidzyn) Gregorowicz Jerzy

od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Grejbus Marek

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO

 

 

Lublin) Grzegorczyk Antoni

od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Harasim Józef

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO

 

 

Kwidzyn) Hariasz Krzysztof

od 25 II 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Herda Bogusław

od 12 II 1982 do 29 III 1982 (do OO Lublin) Herman Zbigniew

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 15 IV 1982 (do OO Lublin) Holc Roman

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 22 IV 1982 (do OO Lublin) Hołda Zbigniew

od 23 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Huszcza Jan

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 6 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Iwaszko Janusz

od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Iżewski Władysław

od 13 XII 1981 do 8 II 1982

Jabłoński Krzysztof

od 16 II 1982 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Jachman Janusz

od 13 XII 1981 do 8 II 1982 (do szpitala, zwolniony) Jagusiewicz Marian

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO

 

 

Kwidzyn) Jakson Waldemar

od 14 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Janicki Sławomir

od 13 XII 1981 do 14 IV 1982 (do OO Lublin) Janiszek Jerzy

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1981 (do OO

 

 

Lublin) Jankowski Ryszard

od 13 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Jara Ryszard

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 6 II 1982

Jaruzel Witold

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO

 

 

Kwidzyn) Jaszczuk Marian

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO

 

 

Lublin) Jesionek Tadeusz

od 13 II 1982 do 29 III 1982 (do OO Lublin) Jonak Marian

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Jóźwiakowski Andrzej od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Jóźwiakowski Jerzy

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 III 1982

Jurczuk Edmund

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 6 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Jurkiewicz Stanisław

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 28 I 1982

Kaczanowski Mirosław od 18 XII 1981 do 8 II 1982

Kaczmarczyk Tadeusz od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 18 III 1982

Kaczmarek Wiesław

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 8 III 1982

Kalbarczyk Tadeusz

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 8 III 1982

Kaliński Waldemar

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Kaliński Zdzisław

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Kalita Lucjan

od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Kałabuń Marek

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Kamiński Wiesław

od 13 XII 1981 do 22 IV 1982 (do OO Lublin) Karkosz Ryszard

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 4 III 1982

Karpik Stanisław

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 28 III 1982 (zbiegł) Karpiński Janusz

od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Karpowicz Marek

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO

 

 

Lublin) Kaszczuk Bronisław

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Lublin)

od 15 IV 1982 (z OO Lublin) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Kawucha Krzysztof

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 20 III 1982

Kąkol Henryk

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO

 

 

Kwidzyn) Kęzik Wiesław

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO

 

 

Lublin) Kijek Tadeusz

od 18 XII 1981 do 8 I 1982

Kmieciak Stefan

od 13 XII 1981 do 4 II 1982

Knap Andrzej

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 22 III 1982

Knap Stefan

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 8 III 1982

Knapik Stanisław

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 22 IV 1982 (do OO Lublin) Knitter Wiesław

od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Kobyłka Zbigniew

od 18 XII 1981 do 8 I 1982

Kociubiński Zdzisław

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Kocjan Jerzy

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 22 IV 1982 (do OO Lublin) Koczkodaj Ryszard

od 28 XII 1981 do 14 IV 1982 (do OO Lublin) Kokosiński Marek

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 9 III 1982

Koper Stanisław

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Kornacki Lucjan

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO

 

 

Lublin) Kotlęga Władysław

od 18 XII 1981 do 13 I 1982

Kowal Andrzej

od 18 XII 1981 do 8 I 1982

Kowalczyk Stanisław

od 14 XII 1981 do 30 I 1982

Kowalczyk Ryszard

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO

 

 

Kwidzyn) Kowalski Bronisław

od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Kozaczyński Adam

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do Kwidzyn) Kozak Jan

od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Kozicki Zygmunt

od 13 XII 1981 do 6 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Kozłowski Gabriel

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Kozłowski Sławomir

od 13 XII 1981 do 17 II 1982 (do OO Jaworze) Krawczyk Aleksander od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 8 III 1982

Krawczyk Krystian

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Kruk Tadeusz

od 18 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Krzyżanek Ryszard

od 16 II 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Kwieciński Janusz

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 26 II 1982

Kubański Janusz

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 8 III 1982

Kubiak Marek

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 9 IV 1982

Kublikowski Jerzy

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 23 IV 1982 (do OO

 

 

Załęże) Kucharuk Jerzy

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 8 III 1982

Kuć Ryszard

od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Kudyk Jerzy

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO

 

 

Kwidzyn) Kudyk Zdzisław

od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Kukaj Adam

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Kuks Henryk

od 4 II 1982 do 22 IV 1982 (do OO Lublin) Kura Jan

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 3 II 1982

Kurek Jan

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Kuryjak Zygmunt

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 18 III 1982 (do OO Lublin) Kurzępa Antoni

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO

 

 

Kwidzyn) Kuśmierczyk Ryszard od 13 XII 1981 do 17 III 1982

Kutkowski Arkadiusz

od 25 II 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Leńczuk Michał

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 16 III 1992

Lewczuk Janusz

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 12 II 1982

Lewczuk Roman

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 20 II 1982

Lipczak Jan

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 30 I 1982

Lipczewski Seweryn

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 27 II 1982

Lipert Cezary

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Lublin) LipkaodChudzik Józef od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do

 

 

OO Lublin) Łaba Mieczysław

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO

 

 

Lublin) Łapiński Witold

od 23 XII 1981 do 6 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Łazarz Mieczysław

od 13 XII 1981 do 9 IV 1982 (do OO Lublin) Łączka Ryszard

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 15 IV 1982 (do OO Lublin) Łobacz Władysław

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 8 IV 1982 (do OO Lublin) Łoboda Waldemar

od 14 XII 1981 do 8 II 1982

Łodyga Jan

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 22 IV 1982 (do OO

 

 

Lublin) Łomoć Józef

od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin)

 

od 8 IV 1982 (z OO Lublin) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Łuczak Eugeniusz

od 12 II 1982 do 29 III 1982 (do OO Lublin) Łuczko Stanisław

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 6 II 1982 (zwolnienie) Łukasiewicz Jacenty

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Łukaszczuk Andrzej

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Łupina Zygmunt

od 13 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Mach Marian

od 2 II 1982 do 9 III 1982

Makenson Robert

od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Maksymowicz Henryk od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Malicki Leszek

od 13 XII 1981 do 11 II 1982

Malinowski Jerzy

od 13 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Małagocki Krzysztof

od 13 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Małysz Stanisław

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 16 I 1982

Marcola Emilian

od 9 I 1982 (z OO Kranystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Masiak Bogdan

od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Matus Roman

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO

 

 

Lublin) Mazurek Ryszard

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 13 II 1982

Mazurek Tadeusz

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO

 

 

Kwidzyn) Mazurek Włodzimierz od 28 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Mazurek Zbigniew

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 2 III 1982

Michałowski Marek

od 25 II 1982 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Mielniczuk Stanisław

od 12 II 1982 do 9 III 1982

Mikus Krzysztof

od 23 II 1982 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Miłaczewski Daniel

od 13 XII 1981 do 8 II 1982

Miłkowski Stanisław

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO

 

 

Lublin) Misiec Mirosław

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Miszczak Jarosław

od 13 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Mizikowski Jan

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 23 IV 1982 (do OO

 

 

Załęże) Musiej Sławomir

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO

 

 

Lublin) Muszyński Jerzy

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 19 I 1982

Muszyński Roman

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 6 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Nadolski Mieczysław

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Nastula Andrzej

od 25 III 1982 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Niedźwiedź Henryk

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 27 II 1982

Nieoczym Zbigniew

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 6 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Niesyn Michał

od 13 XII 1981 do 6 I 1982 (do OO Darłówek) Niezgoda Czesław

od 13 XII 1981 do 9 IV 1982 (do OO Lublin) Nitendal Lucjan

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982

Nowak Adam

od 18 XII 1981 do 13 I 1982

Ogorzałek Edward

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Oksytiuk Janusz

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Chełm) Oleszczyński Roman

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 26 II 1982

Olewiński Janusz

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO

 

 

Lublin) Opozda Piotr

od 19 III 1982 do 5 IV 1982 (do OO Lublin) Ostrokólski Ireneusz

od 13 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Ozga Wiesław

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO

 

 

Lublin) Paczkowski Edward

od 13 XII 1981 do 8 II 1982

Paga Lesław

od 13 XII 1981 do 22 IV 1982 (do OO Lublin) Palinka Jan

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (z OO Lublin) Pałuszyński Zdzisław

od 18 XII 1981 do 8 I 1982

Pankiewicz Stanisław

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 6 II 1982

Parfianowicz Teofil

od 13 XII 1981 do 25 III 1982

Pasiecznik Marek

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 6 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Pasierbiak Roland

od 13 XII 1981 do 23 III 1982

Paszkiewicz Jan

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 4 II 1982

Pawelec Henryk

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 30 I 1982

Pazur Stefan

od 18 XII 1981 do 17 III 1982

Pelc Andrzej

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 13 III 1982

Perzak Andrzej

od 28 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Pęk Edmund

od 28 XII 1981 do 25 III 1982

Piekart Ryszard

od 14 I 1982 do 23 IV 1982 (z OO Kwidzyn) Piłka Marian

 

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 23 IV 1982 (do OO

 

 

Załęże) Polański Tarnawa

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Poterek Jan

od 13 XII 1981 do 8 II 1982

Potępa Bogusław

od 23 XII 1981 do 25 III 1982

Prokop Krzysztof

od 18 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Protz Krzysztof

od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Przytuła Józef

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 28 I 1982

Przytuła Stanisław

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 20 III 1982

Puczek Zbigniew

od 13 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Pyrtak Tadeusz

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Pyć Stanisław

od 28 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Rachwald Jerzy

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 22 IV 1982 (do OO Lublin) Raczyński Ryszard

od 5 II 1982 do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Radliński Władysław

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Roczon Stefan

od 13 XII 1981 do 6 I 1982 (do OO Darłówek) Rogoźnicki Tadeusz

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 20 II 1982

Roman Jerzy

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 5 II 1982

Rosik Leszek

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Rożek Janusz

od 13 XII 1981 do 6 I 1982 (do OO Darłówek) Różycki Janusz

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 II 1982 (do OO Kwidzyn) Różycki Waldemar

od 18 XII 1981 do 8 I 1982

Ruchlicki Wiesław

od 25 II 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Rudzki Henryk

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 6 II 1982

Ryczkowski Jerzy

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO

 

 

Lublin) Ryl Mirosław

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Samoliński Wojciech

od 13 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Sarnicki Radosław

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO

 

 

Kwidzyn) Sawa Ryszard

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Sereda Marian

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO

 

 

Kwidzyn) Sękowski Bogdan

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 24 III 1982

Sidor Jerzy

od 14 XII 1981 do 28 XII 1981

Sidorowicz Jan

od 28 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Sieczkowski Czesław

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 19 I 1982

Siewierski Janusz

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Sikora Stanisław

od 13 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Skop Sławomir

od 4 I 1982 do 24 IV 1982 (do OO Lublin) Skrobek Włodzimierz

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Skrzyniarz Jan

od 13 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Sławiński (Szwab) Stanisław od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 19 I 1982

Słowiński Jerzy

od 18 XII 1981 do 17 III 1982

Smalec Marian

od 13 XII 1981 do 4 II 1982

Smyk Marian

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 12 II 1982

Sołek Bronisław

od 16 II 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Sołtys Marian

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO

 

 

Kwidzyn) Sosnowski Wincenty

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO

 

 

Lublin) Sowa Marek

od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin)

 

od 8 IV 1982 (z OO Lublin) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Splewiński Marek

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Stebliński Franciszek

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 19 I 1982

Stępniak Włodzimierz

od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Stropek Ryszard

od 13 II 1982 do 29 III 1982 (do OO Lublin) Symotiuk Stanisław

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Lublin)

 

od 15 IV 1982 (z OO Lublin) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Szaciłowski Stefan

od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Szacoń Marian

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 8 III 1982

Szady Feliks

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 12 II 1982

Szczepanik Mieczysław od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982

Szlendak Jarosław

od 14 XII 1981 do 2 II 1982

Szpyra Leszek

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 2 II 1982

Szukało Kazimierz

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 6 II 1982

Szumilas Adam

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 8 III 1982

Szwed Franciszek

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 II 1982 (do OO Lublin) Szyszkowski Bogdan

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO

 

 

Lublin) Śliwiński Stanisław

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 9 III 1982

Ślusarczyk Zbigniew

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Śmiech Stanisław

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO

 

 

Lublin) Świderski Leszek

od 18 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Śwircz Aleksander

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 20 II 1982

Świrgoń Tadeusz

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 19 I 1982

Targas Marian

od 23 XII 1981 do 4 II 1982

Telejko Mieczysław

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Teterycz Andrzej

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Tracz Jan

od 13 XII 1981 do 8 II 1982

Traczyk Piotr

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 28 I 1982

Toporowski Jan

od 23 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Urbanek Tadeusz

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO

 

 

Lublin) Warda Józef

od 25 II 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Wardawy Bronisław

od 13 XII 1981 do 8 II 1982

Watras Jerzy

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 30 I 1982

Wawrzynkiewicz Adam od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 3 II 1982

Wesołowski Bronisław od 14 XII 1981 do 23 I 1982

Wesołowski Waldemar od 13 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Węglarz Stanisław

od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Wichorowski Ryszard od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO

 

 

Kwidzyn) Wierzejski Stanisław

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 23 IV 1982 (do OO

 

 

Załęże) Wilk Mieczysław

od 28 XII 1981 do 4 II 1982

Wilkowski Eugeniusz

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Wnuk Grzegorz

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 20 II 1982

Wocior Stanisław

od 16 II 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Wojcieszczuk Jan

od 13 XII 1981 do 19 III 1982

Wojtasiuk Jan

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 27 II 1982

Wojtiuk Stanisław

od 6 II 1982 do 29 III 1982 (do OO Lublin) Wojtyra Henryk

od 13 XII 1981 do 17 III 1982

Wołoczko Jerzy

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 15 II 1982

Wołosz Stanisław

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 6 IV 1982 (do OO

 

 

Kwidzyn) Woroch Stanisław

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 16 III 1982

Woźniak Sławomir

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 15 IV 1982 (do OO Lublin) Wójcik Ryszard

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 II 1982

Zachara Tadeusz

od 8 III 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Zacharow Jerzy

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO

 

 

Kwidzyn) Zając Stanisław

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 26 I 1982

Zając Wojciech

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Zajączkowski Wiesław od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 23 IV 1982 (do OO

 

 

Załęże) Zalewski Jerzy

od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 15 II 1982

Zamościński Kazimierz od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 20 III 1982

Zawadzki Wacław

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 12 II 1982

Zbiniewicz Włodzimierz od 4 II 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Zieliński Henryk

od 18 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Zieliński Tadeusz

od 23 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Zima Tadeusz

od 16 II 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Zwolak Stefan

od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 3 III 1982

Zych Roman

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Żelazny Roman

od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 6 II 1982

Żmudziak Zbigniew

od 4 I 1982 do 3 III 1982

Żurawicz Augustyn

od 18 XII 1981 do 23 II 1982

 

Marcin Dąbrowski

Region Chełm, Włodawa

Opcje strony

do góry