Hasła rzeczowe

Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej

Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej od 1964 kierowana przez ks. Leona Kantorskiego, przyjazne opozycji miejsce spotkań i działań na rzecz wolnego słowa, niezależnej kultury, ośrodek wspierający represjonowanych.

Jesienią 1976 ks. L. Kantorski ogłosił zbiórkę na tacę dla represjonowanych robotników z Radomia i Ursusa, w następnych latach kontynuował zbieranie pieniędzy na rzecz KOR. Jedna z kilku parafii, w których na zasadzie umów z proboszczami pracował ks. Stanisław Małkowski, pozbawiony w 1977 przydziału diecezjalnego w związku z jego zaangażowaniem w działalność opozycyjną. 7-17 V 1980 na terenie kościoła zorganizowano głodówkę jako wyraz solidarności z Mirosławem Chojeckim i Dariuszem Kobzdejem, prowadzącymi protest głodowy w więzieniu.

Po 13 XII 1981 ks. L. Kantorski otwarcie wypowiadał się w kazaniach przeciwko działaniom władz. W 1982 utworzono Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu, który ogółem przekazał potrzebującym ok. 200 ton leków, odzieży i żywności z Francji. W kościele organizowano dla mieszkańców Podkowy spotkania z ludźmi kultury związanymi z opozycją („Spotkania z Autorem”, nagrywane i przepisywane, wydane w kilku zeszytach) oraz wystawy artystyczne (m.in. w 1985 wystawa poświęcona ks. Jerzemu Popiełuszce). 17-23 III 1985 trwała w parafii głodówka grupy młodych ludzi apelujących o uwolnienie Marka Adamkiewicza, skazanego na karę więzienia za odmowę złożenia przysięgi wojskowej, 16-23 III 1986 głodówka kobiet protestujących przeciw uwięzieniu działaczy Ruchu WiP. W VI 1986 w Podkowie zorganizowano Dni Kultury Chrześcijańskiej Zachodniego Mazowsza, z udziałem m.in. Adama Bienia i Jacka Kuronia.

Jan Olaszek

Region Mazowsze, Podkowa Leśna

Opcje strony

do góry