Hasła rzeczowe

Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Koninie

Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Koninie, (do 1982 bł. Maksymiliana Marii Kolbego), należy do dekanatu konińskiego, diecezji włocławskiej. Erygowana dekretem z dnia 14 V 1977 przez bp. Jana Zarębę z części parafii św. Wojciecha w Koninie; 4 III 1988 zmniejszona terytorialnie na rzecz nowej parafii NMP Królowej Polski. W l. 80. liczyła ok. 20 tys. wiernych; punkty katechetyczne: ul. Składowa, Międzylesie, Chorzeń; przy ul. Wiśniowej – Dom Księży Emerytów.

W 1973 pocz. budowy przy ul. Spółdzielców kościoła wg. projektu inż. Aleksandra Holasa, 26 II 1976 rozpoczęcie budowy plebanii, 11 III 1978 budowa dzwonnicy przy kościele, a 18 III 1983 budynku katechetyczno-gospodarczego przy ul. Kleczewskiej. 26 XI 1977–2003 proboszczem parafii był ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Antoni Łassa.

Od IX 1980 ks. Łassa wspierał działalność „S”, m. in. na terenie parafii znajdowała się gablota informacyjna MKZ „S” Konin, w 1981 przy parafii działał Koniński Klub Katolików. 13 XII 1981 ks. Łassa odprawił mszę i poświęcił sztandar KZ „S” przy Hucie Aluminium Konin, przekazany pracownikom huty strajkującym przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Po mszy odbyło się spotkanie działaczy „S” konińskich zakładów. Po 13 XII 1981 w kościele organizowano pomoc charytatywną, gł. dzięki transportom z darami napływającymi do Polski z Zachodu; pomagano represjonowanym oraz ich rodzinom.

W okresie stanu wojennego parafia stała się ośrodkiem niezależnej działalności w Koninie.

Przy parafii działało Duszpasterstwo Pracownicze, Dusz­paster­stwo Rolników, Bractwo Trzeźwości i Ośrodek Kultury Chrześci­jańskiej, tworzony przez grupę pod kierownictwem Bożeny Brze­­zińskiej. W ramach istniejących przy kościele instytucji organizowano spotkania o charakterze artystycznym i prelekcje na tematy etyczno-filozoficzne, m. in. prof. Henryka Samsonowicza, Bogumiła Studzińskiego, Haliny Mikołajskiej. Na prelekcje zapraszano aktorów, dziennikarzy, literatów i naukowców ze środowiska warszawskiego, m.in. Stefana Bratkowskiego, Barbarę Sadowską, Marka Nowakowskiego, Wiktora Woroszylskiego. Prelekcje wygłaszali przedstawiciele kultury i nauki z różnych stron Polski, m.in. Bolesław Banaszkiewicz, Gustaw Holoubek, o. Jacek Salij, Andrzej Zaorski i Piotr Szczepanik. Organizowano wykłady z katolickiej nauki społecznej i cykl wykładów z kultury chrześcijańskiej. Wystawiano spektakle niezależnych teatrów (np. Teatr Ósmego Dnia z Poznania i Nie Samym Teatrem z Wrocławia) oraz Tryptyk Maryjny w wykonaniu aktorów scen warszawskich: Anny Kamieńskiej i H. Mikołajskiej.

W kościele odprawiano msze za Ojczyznę, a także msze z okazji rocznic patriotycznych, w intencji ludzi pracy, organizowano uroczystości poświęcenia krzyży, sztandarów związkowych różnych zakładów pracy (np. Fabryki Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego w 1985), a także msze za internowanych i aresztowanych (np. 10 V 1984 w intencji uwięzionej za działalność polityczną Ewy Bugno-Zalskiej), w intencji pracowników służby zdrowia, energetyków i pracowników handlu, za poległych podczas II wojny światowej oraz w 1956, 1970 i 1981, w kolejne rocznice poświęcenia sztandaru „S” HAK. Organizowano wystawy (np. grafik Jacka Fedorowicza), spotkania opłatkowe dla b. internowanych i więzionych, pielgrzymki, m.in. do grobu prymasa Stefana Wyszyńskiego i ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, do Lichenia, Częstochowy, a także na spotkania z Janem Pawłem II. 3 III 1985 w parafii otwarto Aulę im. ks. Jerzego Popiełuszki.

Do 1989 w kościele zorganizowano 78 przedstawień i koncertów, 33 wystawy oraz 118 prelekcji i wykładów. Sprowadzano ponadto, gł. z Warszawy, filmy na kasetach wideo, które wyświetlano nast. w salce przy kościele.

W 1989 przy parafii, w Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej powstał KO i przygotowywano kampanię do wyborów 4 VI w woj. konińskim.

2003-2020 proboszczem był ks. Wacław Kochański, od 2020 jest ks. Radosław Cyrułowski.

 

Elżbieta Wojcieszyk

Region Konin, Konin

Opcje strony

do góry