Hasła rzeczowe

Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach

Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach, parafia rzymskokatolicka w krakowskiej dzielnicy Nowa Huta na Osiedlu Tysiąclecia. Początki powstania parafii sięgają tzw. Zielonej Budki (ustawionej 26/27 VIII 1970), baraku pełniącego funkcję kaplicy, punktu katechetycznego i mieszkania dla ks. Józefa Kurzei, wikarego z parafii w Raciborowicach, oddelegowanego do tworzenia nowej parafii. 1971–1974 teren budowy przyszłego kościoła wizytował dziewięciokrotnie kard. Karol Wojtyła, odprawiając m.in. pasterki pod gołym niebem (pierwsza 24 XII 1971). Ksiądz J. Kurzeja poddawany licznym represjom, m.in. ponad 20 przesłuchań, aresztowanie, procesy karne, próba werbunku na TW. 1973 władze zgodziły się na budowę kaplicy i tymczasowego budynku katechetycznego (obecnie tzw. stara kaplica). 22 IV 1976 wydano zezwolenie na budowę kościoła, 8 V 1976 ją rozpoczęto. 15 VIII 1976 zmarł nagle ks. J. Kurzeja, w pogrzebie uczestniczyło tysiące parafian. 4 V 2005 rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. J. Kurzei (od tej chwili przysługuje mu tytuł Sługi Bożego). 4 X 1976 oficjalne erygowanie parafii.

1976–1983 budowa kościoła wg projektu Józefa Dutkiewicza. Drugim proboszczem parafii był ks. prałat Mikołaj Kuczkowski (1976–1988). 22 VI 1983 uroczysta konsekracja kościoła przez Jana Pawła II podczas II pielgrzymki do ojczyzny. Od 1978 wikariuszem w parafii był ks. Kazimierz Jancarz, założyciel Konfraterni Akademickiej, skupiającej studentów i wykładowców krakowskich uczelni, po ogłoszeniu stanu wojennego został duszpasterzem robotników. Powstałe przy parafii Duszpasterstwo Ludzi Pracy organizowało pomoc dla ludzi represjonowanych. Ksiądz K. Jancarz zapoczątkował tradycję czwartkowych mszy za Ojczyznę, gromadzących tysiące ludzi z Krakowa i całej Polski. W nabożeństwach uczestniczyli m.in. ks. Jerzy Popiełuszko, bp. Ignacy Tokarczuk, ks. Henryk Jankowski, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, ks. Adolf Chojnacki, ks. Wojciech Stokłosa. W parafii wieczory poetyckie, festiwale piosenki religijnej Sacrosong, występy zespołów muzycznych i teatralnych, wystawy malarstwa i fotografii, działała księgarnia wydawnictw niezależnych, a także Niezależna TV Mistrzejowice, która rejestrowała ważne wydarzenia, w tym strajki w Nowej Hucie. 1983 powstanie 3 nowych konfraterni: Robotniczej, pomagającej finansowo bezrobotnym; Samarytańskiej, wydającej bezpłatne leki oraz odżywki; Nauczycielskiej, udzielającej bezpłatnych korepetycji dla dzieci z krakowskich szkół.

1984 ks. K. Jancarz, m.in. z Janem Franczykiem i Mieczysławem Gilem, powołał Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Po pacyfikacji Huty im. Lenina (4/5 V 1988), w której wiele osób zostało rannych, zwolnionych z pracy lub uwięzionych, ks. K. Jancarz powołał Wikariat Solidarności z Potrzebującymi; udzielał on pomocy materialnej poszkodowanym i bezrobotnym, organizował transporty żywności i odzieży dla najuboższych i prowadził ewidencję osób, które ucierpiały podczas strajku. 25–27 VIII 1988 w parafii Mistrzejowice odbyła się Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, z udziałem ponad 1000 osób, w tym 400 gości zagranicznych. Od VIII 1988 administratorem, a nast. proboszczem parafii był ks. Józef Łuszczek.

Michał Malec

Opcje strony

do góry