Hasła rzeczowe

Parafia św. Marcina w Krasiczynie

Parafia św. Marcina w Krasiczynie k. Przemyśla, erygowana w 1625. Obejmowała wsie Brylińce, Cisowa, Chołowice, Dybawka, Korytniki, Krasiczyn, Krasice, Mielnów, Olszany, Rokszyce, Śliwnica, Tarnawce, Zalesie, ok. 2,4 tys. parafian.

Po 13 XII 1981 ks. Stanisław Bartmiński, proboszcz (1970–2007), zaangażował się w pomoc prześladowanym. W parafii został ustanowiony przez Biskupi Komitet Pomocy w Katowicach i ks. Oskara Thomasa punkt kontaktowy do niesienia pomocy śląskim internowanym w Uhercach. Organizowano miejsca noclegowe dla żon internowanych z Katowic oraz dla rodzin górników z KWK Wujek, wykonano i poświęcono krzyże na groby górników pomordowanych w tej kopalni. Prowadzono zbiórki żywności, jako pomoc dla zwalnianych z pracy robotników Świdnika; w Krasiczynie i okolicy znaleziono tymczasową pracę i zakwaterowanie dla kilkudziesięciu osób represjonowanych ze Świdnika. W 1982 zorganizowano wakacje dla żon i dzieci internowanych u rodzin w Śliwnicy, Krasiczynie, Dybawce i Tarnawcach (pobyt trwał 3–4 tygodnie). 1982–1989 w Krasiczynie przebywało ok. 1150 podopiecznych Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski w Katowicach oraz ok. 1 tys. in. mieszkańców ze Śląska, gł. niepełnosprawnych.

Od jesieni 1982 parafia uczestniczyła w akcji „Wieś miastu – miasto wsi”; zawieziono na Śląsk kilkaset ton płodów rolnych. W zamian otrzymano m.in., książki, konserwy, materiały sanitarne, węgiel i asygnaty na węgiel.

1982/1983 z inicjatywy ks. S. Bartmińskiego w Krasiczynie powstało Duszpasterstwo Rolników. W jego ramach odbywały się spotkania i dyskusje środowiska rolniczego Polski południowo--wschodniej; prowadzono działalność charytatywną. W ramach „krasiczyńskich spotkań rolników” prowadzono wykłady (m.in. bp Ignacy Tokarczuk, Tomasz Strzembosz, Andrzej Stelmachowski, Władysław Siła-Nowicki, Stefan Bratkowski, Jacek Fedorowicz).

Od 1984 wokół parafii gromadzili się działacze OKOR; plebania w Krasiczynie stała się miejscem spotkań, nawiązywania kontaktów oraz wymiany podziemnych pism, w tym literatury w jęz. ukraińskim, przekazywanej za wschodnią granicę.

1987–1990 w Krasiczynie organizowano dożynki diecezjalne, parafialne, sympozja, (m.in. z okazji tysiąclecia chrztu Rusi), rekolekcje zamknięte i oazowe, kolonie dla młodzieży z kraju i z zagranicy, dzieci b. internowanych i niepełnosprawnych ze Śląska. Uczestnicy budowali kościół w Tarnawcach, odbudowywali w Chołowicach, remontowali w Krasiczynie, Korytnikach i Mielnowie, kapliczki w Śliwnicy i Komarze, odnawiano kilka cmentarzy (żydowski i ukraińskich).

Współpraca ze środowiskami katowickim i lubelskim jest kontynuowana do czasów obecnych; na terenie parafii organizowane są rekolekcje, kolonie, wystawy, koncerty, wspólne kolędowanie i przeglądy zespołów.

Michał Stręk

Opcje strony

do góry