Hasła rzeczowe

Parafia św. Marcina w Krasiczynie

Parafia św. Marcina w Krasiczynie k. Przemyśla, erygowana w 1625. Obejmowała wsie Brylińce, Cisowa, Chołowice, Dybawka, Korytniki, Krasiczyn, Krasice, Mielnów, Olszany, Rokszyce, Śliwnica, Tarnawce, Zalesie, ok. 2,4 tys. parafian.

Po 13 XII 1981 ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Stanisław Bartmiński, proboszcz (1970–2007), zaangażował się w pomoc prześladowanym. W parafii został ustanowiony przez Biskupi Komitet Pomocy w Katowicach i ks. Oskara Thomasa punkt kontaktowy do niesienia pomocy śląskim internowanym w Uhercach. Organizowano miejsca noclegowe dla żon internowanych z Katowic oraz dla rodzin górników z KWK Wujek, wykonano i poświęcono krzyże na groby górników pomordowanych w tej kopalni. Prowadzono zbiórki żywności, jako pomoc dla zwalnianych z pracy robotników Świdnika; w Krasiczynie i okolicy znaleziono tymczasową pracę i zakwaterowanie dla kilkudziesięciu osób represjonowanych ze Świdnika. W 1982 zorganizowano wakacje dla żon i dzieci internowanych u rodzin w Śliwnicy, Krasiczynie, Dybawce i Tarnawcach (pobyt trwał 3–4 tygodnie). 1982–1989 w Krasiczynie przebywało ok. 1150 podopiecznych Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski w Katowicach oraz ok. 1 tys. in. mieszkańców ze Śląska, gł. niepełnosprawnych.

Od jesieni 1982 parafia uczestniczyła w akcji „Wieś miastu – miasto wsi”; zawieziono na Śląsk kilkaset ton płodów rolnych. W zamian otrzymano m.in., książki, konserwy, materiały sanitarne, węgiel i asygnaty na węgiel.

1982/1983 z inicjatywy ks. S. Bartmińskiego w Krasiczynie powstało Duszpasterstwo Rolników. W jego ramach odbywały się spotkania i dyskusje środowiska rolniczego Polski południowo--wschodniej; prowadzono działalność charytatywną. W ramach „krasiczyńskich spotkań rolników” prowadzono wykłady (m.in. bp Ignacy Tokarczuk, Tomasz Strzembosz, Andrzej Stelmachowski, Władysław Siła-Nowicki, Stefan Bratkowski, Jacek Fedorowicz).

Od 1984 wokół parafii gromadzili się działacze OKOR; plebania w Krasiczynie stała się miejscem spotkań, nawiązywania kontaktów oraz wymiany podziemnych pism, w tym literatury w jęz. ukraińskim, przekazywanej za wschodnią granicę.

1987–1990 w Krasiczynie organizowano dożynki diecezjalne, parafialne, sympozja, (m.in. z okazji tysiąclecia chrztu Rusi), rekolekcje zamknięte i oazowe, kolonie dla młodzieży z kraju i z zagranicy, dzieci b. internowanych i niepełnosprawnych ze Śląska. Uczestnicy budowali kościół w Tarnawcach, odbudowywali w Chołowicach, remontowali w Krasiczynie, Korytnikach i Mielnowie, kapliczki w Śliwnicy i Komarze, odnawiano kilka cmentarzy (żydowski i ukraińskich).

Współpraca ze środowiskami katowickim i lubelskim jest kontynuowana do czasów obecnych; na terenie parafii organizowane są rekolekcje, kolonie, wystawy, koncerty, wspólne kolędowanie i przeglądy zespołów.

Michał Stręk

Region Południowo-Wschodni, Krasiczyn

Opcje strony

do góry