Hasła rzeczowe

Parafia św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy

Parafia św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy, erygowana w 1924 dekretem kard. Edmunda Dalbora; pracę duszpasterską rozpoczęto w X 1925. W I 1945 kościół został zniszczony przez wycofujące się wojska niemieckie. Od V 1945 ponownie odbywały się tu regularne nabożeństwa, jednocześnie trwała odbudowa, którą od 1967 kierował Wiktor Zin.

W l. 70. parafia była ważnym punktem Duszpasterstwa Akademickiego w Bydgoszczy, prowadzonego przez ks. Antoniego Strycharza, 1980-1986 proboszcza parafii. Po 13 XII 1981 przy parafii powstał Prymasowski Komitet Charytatywno-Społeczny, w VIII 1982 dekretem kard. Józefa Glempa przemianowany na Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom; współinicjatorem Komitetu był ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Józef Kutermak, sprawujący opiekę duszpasterską nad internowanymi w Ośr. Odosobnienia w Potulicach; w Komitecie działał również Stefan Pastuszewski. Pomoc materialna (także dla rodzin osób represjonowanych) pochodziła z darów z Europy Zach. oraz od okolicznych rolników. Pomoc prawną świadczyli m.in.: Anna Romanow, Marek Rewers, Jarosław Wenderlich, Barbara Rakowska. Z Komitetem współpracowali także lekarze, m.in.: Roman Kotzbach, Halina Petrykowska, Józef Karwowski, Grażyna Kalińska. Pieniądze pozyskiwano m.in. ze sprzedaży i kolportażu wydawnictw podziemnych. W parafii odprawiano Msze za Ojczyznę, odbywały się uroczystości patriotyczne, m.in. 16 XII 1983 zorganizowano spotkanie modlitewne w intencji ofiar Grudnia ’70 i ofiar pacyfikacji KWK Wujek w 1981. 16 VIII 1984 uroczyście powitano zwolnionego z więzienia Jana Rulewskiego. Parafia uczestniczyła również w imprezach towarzyszących Tygodniom Kultury Chrześcijańskiej (np. w XII 1983). 3 II 1986 SB przeprowadziła rewizję w pomieszczeniach Komitetu i w mieszkaniu ks. J. Kutermaka.

1986-1992 proboszczem był ks. Czesław Żak. Od momentu powstania parafia prowadzi działalność charytatywną. Od 1928 działa tu chór Vincentinum, który należy do czołowych amatorskich zespołów wokalnych w regionie. Po 1989 przy parafii nadal działa Duszpasterstwo Akademickie, księża Księża dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją (1976–1989) Publikacja składa się z 23 artykułów opisujących różne aspekty współpracy duchowieństwa z opozycją. świadczą też posługę duszpasterską chorym ze Szpitala Uniwersyteckiego, Szpitala Dziecięcego i Onkologii Dziecięcej oraz osobom chorym psychicznie. Przy parafii funkcjonuje Rodzina Radia Maryja. Kolejni proboszczowie: 1992-1996 ks. Edmund Karuk, 1997-2004 ks. Augustyn Konsek, od 2004 ks. Marek Bednarek. W X 1997 kościół podniesiony został przez Jana Pawła II do rangi Bazyliki Mniejszej.

 

Tomasz Rabant

Bydgoszcz, Region Bydgoski

Opcje strony

do góry