Hasła rzeczowe

Prywatna Inicjatywa Krakowska

Prywatna Inicjatywa Krakowska, niezależna firma wydawnicza założona 1978 w Krakowie i kierowana przez Roberta Kaczmarka. Wydawnictwo tworzyli też Magdalena Migała, Piotr Jasiński, Agnieszka Gramatyka, Magdalena Gramatyka, Jerzy Sidor, Grzegorz Kajetan Łuczkiewicz i Małgorzata Semkowicz, współpraca: Danuta Suchorowska, Adam Grudziński, Jan Środoń, ks. Stanisław Czartoryski, o. Jan Andrzej Kłoczowski, Henryk Woźniakowski, Mirosław Dzielski, Henryk Wereszycki, Janusz Korwin-Mikke, Lesław Maleszka i Janusz Szpotański. I 1979–VI 1980 wydawano niezależne pismo „Merkuryusz Krakowski i Światowy”. Nakładem PIK ukazały się śpiewniki z pieśniami historycznymi z załączonymi do nich kasetami: Polskie pieśni XV–XX w. [cz. 1.] (1979) oraz Polskie pieśni XV–XX w. [cz. 2.] (1980). Wykonawcami pieśni byli m.in.: Magdalena, Maria, Marta i Helena Deskur, Katarzyna Szczepańska, Lidia Zoń, Krystyna Czerni, M. Migała, M. Semkowicz, Jadwiga Suchorowska, Cecylia Józak, G.K. Łuczkiewicz, Bogdan Klich, Janusz Pierzchała, Maciej Pawlikowski, R. Kaczmarek, Piotr Markielowski. Akompaniował na gitarze R. Kaczmarek. Nagrania odbywały się w Gorcach w domu Środoniów, w Murzasichlu u Piotra i Bogumiły Jasińskich, w Krakowie w mieszkaniach M. Migały i R. Kaczmarka, u D. Suchorowskiej-Śliwińskiej i u Semkowiczów.

Działalność firmy finansowano ze sprzedaży wydawanych śpiewników, kaset i „Merkuryusza Krakowskiego i Światowego” oraz darów przyjaciół.

W ramach PIK kolportaż pism i wydawnictw innych oficyn niezależnych; współpraca z SKS (kolportaż, kontakty, informacje, organizacja zjazdu SKS z Krakowa i Wrocławia w Gorcach 1978), KOR, RMP; zbiórka i rozpowszechnianie informacji o inicjatywach wolnościowych w społeczeństwie, o funkcjonowaniu PRL (prześladowania, represje, kontrola życia publicznego, a zwłaszcza związków zawodowych). Wspierano też niezależne inicjatywy, inspirowano niezależność ZNP w AGH, przygotowywano wyprowadzenie ZNP szkół wyższych z Centralnej Rady Związków Zawodowych przewidziane na zjazd ZNP IX 1980.

VIII 1980 podczas strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina obecny tam R. Kaczmarek zbierał materiały do „Merkuryusza Krakowskiego i Światowego” oraz skutecznie zabiegał o natychmiastowe uwolnienie uwięzionych działaczy opozycji.

PIK zakończył działalność po podpisaniu Porozumień Sierpniowych. Osoby zaangażowane w jego prace przystąpiły do tworzenia krakowskich struktur „S”.

Ewa Zając, Balbina Cała, Cecylia Kuta

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry