Hasła rzeczowe

Przebicia

"Przebicia", pismo Koła Wydziałowego NZS Wydz. Elektrycznego Politechniki Warszawskiej wydawane w Warszawie XI 1980 – XII 1981, założone przez Witolda Grzesika i Jerzego Ciechanowicza.

Ukazało się 18 nr. (do 13 XII 1981 14 nr., po 13 XII 1981 nr 15/16 jako fotokopia rozdana znajomym, nr. 17 i 18 wznowione 16 XII 1988 przez Krzysztofa Gugałę) w formacie A4, drukowanych na powielaczu i offsecie, początkowo w poligrafii PW, następnie (dzięki Grzegorzowi Wakulskiemu) w poligrafii KKK NZS w nakładzie 200-300 egz.; początkowo wychodziło nieregularnie, następnie dwutygodnik.

W składzie redakcji m.in.: Marek Ciborowski, Jerzy Ciechanowicz (redaktor naczelny), Janusz Dembski, Witold Grzesik, Jerzy Padewski, G. Wakulski, Paweł Zapaśnik (redaktor naczelny od nr. 14).

Publikowano informacje o bieżącej działalności NZS PW i Wydz. Elektrycznego, wywiady z profesorami PW, artykuły nt. historyczne i polityczne, teksty satyryczne. W czasie strajku łódzkiego 8-18 II 1981 wydano 3 nr. dodatku „Łódź” przeznaczonego dla Warszawy, redagowane przez uczestnika strajku W. Grzesika i Annę Oczkiewicz z NZS UŁ, drukowane w nakładzie 1-1,5 tys. egz.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry