Hasła rzeczowe

Radomski Serwis Informacyjny

"Radomski Serwis Informacyjny", pismo Międzyzakładowej Komisji Regionalnej „S” Ziemia Radomska, wydawane 10 IV 1981 – 13 XII 1981.

Ukazało się 19 nr. (niektóre podwójne, także wydania specjalne, okolicznościowe) o obj. 12-16 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie w nakładzie 2 tys. egz.; także przesyłane dalekopisem; wydawane 3 razy w miesiącu. Druk w pomieszczeniach poligrafii MKR „S” Ziemia Radomska w biurze redakcji w Radomiu, ul. Moniuszki 9.

W składzie pierwszej redakcji: Krystyna Gielniowska, Zbigniew Jędrzejewski, Joanna Kapes, Adam Penkalla, Jan Rejczak (redaktorzy), Jerzy Kutkowski (opracowanie graficzne), Jan Pytaś, Ryszard Staszowski (druk); później: Wacław Rousseau (redaktor naczelny), Stanisław Prażmowski, Tomasz Franecki, Jan Rejczak (redaktorzy), Mirosław Siara (opracowanie graficzne).

Publikowano artykuły nt. sytuacji w kraju i regionie, oświadczenia MKR „S” Ziemia Radomska, KKP i innych struktur, poruszano problemy bieżącej sytuacji gospodarczej, społeczno-politycznej, informowano o ważnych rocznicach i wydarzeniach, zamieszczano polemiki, opinie o działaniach ówczesnej władzy, próbowano demokratyzować życie społeczne.

Kolportowane na obszarze regionu w zakładach pracy, pojedyncze egz. wysyłano do Warszawy, Gdańska, odbiorcami były osoby oddelegowane przez „S” zakładową.

13 XII 1981 władze zajęły biuro redakcji i zarekwirowały cały sprzęt poligraficzny.

 

Konrad Słowiński

Radom, Region Ziemia Radomska

Opcje strony

do góry