Hasła rzeczowe

Raka Stanisława śmierć

Raka Stanisława śmierć, Stanisław Rak ur. 8 VI 1947 w Porębie Wierzbickiej k. Buska Zdroju, zm. 7 IX 1982 w Kielcach, zegarmistrz tamże. 31 VIII 1982 uczestnik demonstracji w Kielcach, zakończonej interwencją MO i ZOMO. Zatrzymany w okolicy mostu na Silnicy. W trakcie zatrzymania i przewożenia do budynku KM MO przy ul. Wesołej wielokrotnie bity pałkami. Ok. godz. 21.00 zwolniony; 7 IX 1982 w godz. rannych zmarł nagle. 7 IX 1982 o zgonie została powiadomiona Prokuratura Rejonowa w Kielcach. Zdaniem rodziny śmierć nastąpiła w wyniku pobicia 31 VIII. Przeprowadzone dochodzenie zostało 22 XI 1982 umorzone „wobec niestwierdzenia czynu zagrożonego karą”. 12 XI 1991 ws. zostało ponownie wszczęte śledztwo. Pomimo przesłuchania ponad 150 funkcjonariuszy oraz kilkudziesięciu osób zatrzymanych 31 VIII 1982, nie zdołano ustalić tożsamości milicjantów, którzy brali udział w zatrzymaniu, doprowadzeniu i pobiciu S. Raka. 30 III 1993 Prokuratura Wojewódzka w Kielcach umorzyła postępowanie. 5 VII 2007 śledztwo zostało ponownie podjęte przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Krakowie. 11 V 2009 śledztwo zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki

Opcje strony

do góry