Hasła rzeczowe

Reduta (Gdańsk)

„Reduta”, pismo założone na Uniwersytecie Gdańskim, wydawane w Gdańsku 10 IX 1980–27 IV 1981.

Ukazało się 11 nr., nr. 1-8 o obj. 4-8 s. w formacie A4, drukowane na wałkach i powielaczu; nr. 9-11 o obj. 20-28 s. w formacie A5, drukowane na offsecie, wszystkie w nakładzie ok. 1 tys. egz.

W składzie redakcji studenci UG: Ryszard Grabowski, Andrzej Kotliński (do nr. 5), Andrzej Zarębski, Krzysztof Leszczyński (od nr. 4), Szymon Karolewski (od nr. 6), Janusz Prendota (od nr. 6), Jarosław Słoma (od nr. 6), Janusz Tołłoczko (od nr. 6).

Publikowano apele i teksty dot. wolności osobistej, etyki życia publicznego, informacje z życia środowiska akademickiego i kraju. W komentarzu odredakcyjnym ''Między Bugiem a Prawdą'' redakcja m.in. deklarowała: „Pamięć «systemu narzuconego» rzutuje głęboko w psychikę narodu. Rodzi odruch sprzeciwu, niechęci. Z drugiej jednak strony – dziś jest sprawą chyba dla wszystkich zdrowomyślących jasną, że nikt w Polsce nie chce powrotu kapitalistycznych stosunków społecznych. Nie! Ludzie chcą właśnie mieć uspołecznioną gospodarkę, chcą czuć się, jak to się mówi, gospodarzami kraju. Ale! Jest uzurpacją czyjkolwiek monopol na socjalizm. Jego kształt jako ustroju społecznego w Polsce musi być pochodną polskiej specyfiki – historycznej, ekonomicznej, mentalnej. [...] polska racja stanu to teraz nic innego, jak konieczność moralnej odnowy wszystkich struktur państwa i dusz wszystkich Polaków. [...] «granicą, których nikomu przekroczyć nie wolno» jest pojedynczy człowiek; jego głos zlekceważony powróci zwielokrotnionym echem. Jeśli już musi być polityka – dążmy, by była ona moralna! I nie straszmy się po nocach upiorami rozbiorów”. Był to tekst programowy pisma, które jednocześnie zastrzegło, że nie jest organem TKZ NZSP UG, chociaż jego idea została zrodzona w łonie Tymczasowego Komitetu, a redaktorzy wchodzą w skład TKZ.

Po rozpoczęciu strajku radomskiego „Reduta” zamieniła się w czasopismo strajkowe „Redutę Strajkową”, której nr 16 (ostatni) wyszedł 11 XII 1981.

 

Leszek Biernacki

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry