Hasła rzeczowe

Regionalny Komitet Obywatelski w Częstochowie

Regionalny Komitet Obywatelski w Częstochowie, powstał 8 IV 1989 na zebraniu w kościele św. Wojciecha. Utworzony został przez członków Konsulty (Wydziału Duszpasterstwa Zawodowego Kurii Diecezjalnej) przy aktywnym udziale ks. Mariana Dudy, animatora życia kulturalnego i społecznego miasta. W składzie RKO byli: Janina Ujma (przewodnicząca), Jarosław Kapsa (sekretarz), Adam Banaszkiewicz, Marek Dziubek, Szymon Giżyński, Zbigniew Śliwiński, Piotr Tokarczyk, Michał Woziwodzki, Jerzy Ziora, Jerzy Zając, Teodor Harabasz, ks. Marian Duda. Komitet wyłonił kandydatów do Sejmu: (Jarosław Kapsa, Marek Dziubek, oraz w okręgu wyborczym Lubliniec – Ryszard Iwan) i Senatu (Andrzej Machalski, Andrzej Rozmarynowicz). RKO powołał Biuro Wyborcze (kierownik Marian Magiera), które organizowało kampanię wyborczą.

Wydano w maju dwa numery „Częstochowskiego Kuriera Wyborczego”, wydrukowanego na ramce sitodrukowej z drukarni podziemnego „Impulsu”. Tylko częstochowski tygodnik „Niedziela” informował o działalności Komitetu i publikował jego komunikaty.

W X 1989 w miejsce RKO powstał Częstochowski Komitet Obywatelski (przewodniczący Jerzy Zając) i Federacja Komitetów Obywatelskich Województwa Częstochowskiego (przewodnicząca Janina Ujma).

Wojciech Rotarski

Częstochowa, Region Częstochowa

Opcje strony

do góry