Hasła rzeczowe

Robotnik Polski

"Robotnik Polski", pismo wydawane przez Wydział Robotniczy – Kierownictwo Akcji Bieżącej Obszar II KPN w Krakowie 29 III 1985 – 3 III 1986.

Ukazało się 7 nr. (1985: 1-4, 1986: 5/6-7) o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 1500 egz. w Powielarni KPN nr 5.

Publikowano komunikaty i oświadczenia podziemnych struktur KPN oraz „S”, bieżące wiadomości z regionu i kraju, relacje z obchodów patriotycznych rocznic i akcji niepodległościowych, informowano o represjach. Od nr. 4 (z 1985) zamieszczano artykuły polemiczne, publicystyczne oraz komentarze.

 

Paweł Goleń

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry