Hasła rzeczowe

Serwis Informacyjny «Solidarności»

"Serwis Informacyjny «Solidarności»", pismo niezależnej agencji informacyjnej Serwis Informacyjny Serwis Informacyjny "Serwis Informacyjny", pismo wydawane 6 II 1981 – 11 XII 1981 przez Sekcję Informacji MKZ (później MKS), następnie Sekcję Informacji ZR Regionu Południowo-Wschodniego w Przemyślu. „Solidarności”, funkcjonującej 1988-1989, powstałej z inicjatywy Jacka Kuronia i Wojciecha Maziarskiego. Zbierano informacje z całego kraju i przekazywano zachodnim agencjom prasowym i polskojęzycznym stacjom radiowym, nawiązano współpracę z działaczami opozycji demokratycznej w Czechosłowacji, na Węgrzech, w Rosji i na Litwie, tworząc Wschodnioeuropejską Agencję Informacyjną.

Ukazywało się od IX 1988 w formacie A4, od nr. 4 (z X 1988) w formacie A5, drukowane przez Wydawnictwo Prasowe Myśl.

W składzie redakcji m.in.: Robert Bogdański, Barbara Hrybacz, Robert Kozak, Sławomir Kretkowski, Piotr Niemczyk (siedziba znajdowała się kolejno w mieszkaniach J.

Kuronia, W. Maziarskiego i P. Niemczyka).

Jan Olaszek

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry