Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14468,Solidarnosc-Rolnikow-Srodkowego-Nadodrza.html
2023-03-26, 20:10

Solidarność Rolników Środkowego Nadodrza

"Solidarność Rolników Środkowego Nadodrza", dwutygodnik Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI w Zielonej Górze, wydawany 6 IV 1981 – 31 X 1981, pierwszy nr jako „Solidarność Wsi Środkowego Nadodrza”.

Ukazało się 5 nr. w formacie A4, w nakładzie 5 tys. egz.

Redakcja pod patronatem Rady Programowej Regionalnego Ośrodka Badań Społecznych Środkowego Nadodrza działającego przy ZR w Zielonej Górze, w jej składzie: drukarz ZR Zielonej Górze Euzebiusz Fokszan (redaktor techniczny).

Zamieszczano informacje na temat aktualnych wydarzeń w województwie zielonogórskim i w kraju, samorządności rolników indywidualnych, porady radcy prawnego Jana Nowika; publikowano m.in. streszczenia wypowiedzi papieża Jana Pawła II na temat wsi, pisma prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego i Episkopatu w obronie praw rolników, zamieszczono relację Jana Kudły z Krajowego Zjazdu Rolników, publikowano artykuły Izabeli Sakowskiej, ks. Henryka Nowika, Danieli Wojciechowskiej i ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Bolesława Dratwy.

Elżbieta Wojcieszyk

Region Zielona Góra, Zielona Góra

Opcje strony