Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14478,Solidarnosc-Trwa.html
2023-05-29, 04:22

Solidarność Trwa

"Solidarność Trwa", pismo wydawane III 1982 – II 1990 przez RKW w Rzeszowie, reprezentującą środowisko podziemia solidarnościowego regionu rzeszowskiego kontynuującego działalność legalnie wybranych regionalnych władz „S”; od nr. 81 jako „Biuletyn Informacyjny” RKW „S” Rzeszów, od nr. 139/90 jako „Biuletyn Informacyjny” „S” Regionu Rzeszów. Utworzone z zamiarem publikowania apeli, oświadczeń i innych oficjalnych dokumentów RKW.

Ukazały się 142 nr. o obj. 2-6 s. w formacie A4 lub A5, przepisywane na maszynie (pierwsze nr.), drukowane techniką sitodruku lub na powielaczu, od 1988 na offsecie w nakładzie 200 egz. (w III 1982), 500-1000 egz. (w II kwartale 1982), następnie do kilku tys. egz.; wychodziło w cyklu tygodniowym, dwutygodniowym, następnie nie rzadziej niż co miesiąc. Wydano również nr. okolicznościowe, np. przed 3 V, 31 VIII, 11 XI 1982 oraz w związku z katastrofą w Czarnobylu w IV 1986 i Festiwalem Zespołów Polonijnych w VII 1986.

W składzie redakcji: Zbigniew Sieczkoś, Jan Musiał, Władysław Piestrak; od połowy 1982 m.in. Jarosław A. Szczepański, Marek Wójcik (redaktor naczelny IX 1982 – 1989), Wanda Tarnawska (redaktor naczelny XI 1983 – II 1984); autorzy: m.in. Adam Śnieżek, Jan Sołek, Z. Sieczkoś, J.A. Szczepański, W. Tarnawska, M. Wójcik, Jerzy Koziarz, Ryszard Rogoziński, Jaromir Kwiatkowski (redaktor odpowiedzialny od nr. 139), Jolanta Zaręba; opracowanie graficzne: Lesław Granat, Jolanta Klus. Druk: Anna Czehak (do 1983), Jan K. Laskosz (do 1983), Ryszard Rogoziński, Franciszek Biernat, Janusz Loegler, Józef Konkel, Michał Stręk, Stanisław Łakomy, Stanisław Kalita, Henryk Cząstka; po wejściu w 1988 druku offsetowego: Rudolf Dębski w drukarni Akademii Rolniczej w Krakowie Filia w Rzeszowie. Od IX 1988 w piśmie zamieszczano adres redakcji, od VIII 1989 wydawano jawnie.

Publikowano informacje z kraju i zagranicy, komentarze, odezwy, apele i większe teksty o tematyce politycznej, społecznej i gospodarczej; potwierdzano składki związkowe i od darczyńców.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony