Hasła rzeczowe

Solidarność Ziemi Kutnowskiej

"Solidarność Ziemi Kutnowskiej", pismo wydawane przez MKZ, następnie ZR NSZZ „S” Ziemi Kutnowskiej 13 XI 1980 – 1 XII 1981; podtytuł: „Wewnątrzzwiązkowy Biuletyn Informacyjny”.

Ukazało się 18 nr. o obj. 4-8 s. w formacie A5, od nr 7/11 (nr specjalny) A4, drukowanych na offsecie w nakładzie 3-5 tys. egz., druk w powielarni Agromet-Kraj w Kutnie.

W składzie zespołu: Marek Dolat, Aleksander Karczewski, Waldemar Łysio, Kazimierz Zyskowski, Zbigniew Kamiński. Z redakcją współpracował również Zbigniew Wirski.

Pismo miało charakter głównie informacyjny. Zawierało przedruki dokumentów władz krajowych i regionalnych NSZZ „S”, tekstów z prasy związkowej i innej, rysunki i teksty satyryczne oraz opracowania własne.

Cały nakład ostatniego 18 nr. skonfiskowany przez SB.

Milena Przybysz

Opcje strony

do góry