Hasła rzeczowe

Solidarność Ziemi Lubartowskiej

"Solidarność Ziemi Lubartowskiej", pismo Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Rejonu Miasta Lubartowa, wydawane 16 III – 13 XII 1981, od X 1981 przez Zarząd Oddziału „S” w Lubartowie, od X 1981 jako „Przełom. Biuletyn Informacyjny”, następnie: „Przełom. Pismo NSZZ «Solidarność» Ziemi Lubartowskiej. Region Środkowo-Wschodni”.

Ukazało się 8 nr. o obj. 10-20 s. w formacie A5, drukowanych na powielaczu w nakładzie 600–2 tys. egz. w RSW Prasa-Książka-Ruch.

W składzie redakcji w różnych okresach: Adam Adamski, Grzegorz Gregorowicz, K. Powałka, Zbigniew Wójtowicz, Andrzej Zieliński, Tadeusz Wasak i Sławomir Głuchowski.

Zamieszczano dokumenty związkowe, przedruki z prasy związkowej, publicystykę historyczną, wiersze; do nr. 2 (z 1 IV 1981) załączono ankietę ułożoną przez kolegium redakcyjne dotyczącą oczekiwań czytelników. 12 V 1981 ukazało się nienumerowane wydanie specjalne, poświęcone 46. rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego; do nr. 6 (z 18 VII 1981) załączono ''List otwarty Kazimierza Kuźby do płk. Juliana Sokoła'' – autora artykułu pt. ''Konfederacja politycznej prowokacji''.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lubartów

Opcje strony

do góry