Hasła rzeczowe

Solidarność Ziemi Łęczyckiej

"Solidarność Ziemi Łęczyckiej", pismo Zarządu Delegatury „S” Ziemi Łódzkiej z siedzibą w Łęczycy i NSZZ Rolników Indywidualnych „S” Ziemi Łęczyckiej, wydawane od II 1985.

Ukazało się 18 nr. o obj. 2-5 s. w formacie A4, w większości w postaci maszynopisu przebitkowego (niektóre strony powielone na kopiarce fotograficznej) w nakładzie 30-50 egz.

W składzie redakcji: Zygmunt Grabarczyk i Stefan Zazoniuk.

Publikowano artykuły dotyczące działalności „S”, spraw lokalnych i represji; regularnie zamieszczano przedruki z innych pism podziemnych.

Tadeusz Stefanowski

Region Ziemia Łódzka, Łęczyca

Opcje strony

do góry