Hasła rzeczowe

Solidarność Ziemi Łódzkiej

"Solidarność Ziemi Łódzkiej", pismo regionalne MKZ „S” Ziemi Łódzkiej, od V 1981 ZR „S” Ziemi Łódzkiej, kontynuacja „Komunikatu” wychodzącego we IX 1980, wydawane 11 X 1980 – 13 XII 1981.

Ukazały się 62 nr. o obj. 4-12 s. w formacie A4, drukowane techniką offsetową i na powielaczu w nakładzie kilku – 40 tys. egz.; tygodnik.

Dodatkowo wyszło kilka dodatków nadzwyczajnych, wydań bibliofilskich i regionalnych.

W składzie redakcji: Andrzej Woźnicki (związany z ROPCiO, organizacja redakcji), Małgorzata Bartyzel, Benedykt Czuma, Stefan Niesiołowski, Andrzej i Rafał Terleccy, Wojciech Mantaj (redaktor techniczny).

Poruszano głównie problematykę związkową, krajową i regionalną, oceniano sytuację polityczną w kraju i w regionie, zamieszczano artykuły dot. najnowszej historii Polski.

Kolportowano głównie za pośrednictwem struktur związkowych.

Ostatni nr 62 skonfiskowany przez SB po zajęciu gmachu ZR „S” przy ul. Piotrkowskiej 202, gdzie odbywał się druk. Po 13 XII 1981 prawie wszyscy członkowie redakcji oraz niektórzy współpracownicy zostali internowani.

Co najmniej 2 nr. pisma o tym tytule ukazały się w okresie stanu wojennego, następnie wydawane jako organ podziemnego ZR Ziemi Łódzkiej 1987-1989 w innej redakcji. W 1990 ukazywało się legalnie pod redakcją S. Niesiołowskiego.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Łódź

Opcje strony

do góry