Hasła rzeczowe

Solidarność Ziemi Płockiej

""Solidarność Ziemi Płockiej", podtytuł: „Tygodnik organizacji regionalnej NSZZ «Solidarność»”, pismo wydawane w Płocku 1 IV – XII 1981.

Ukazały się 22 nr. (w tym jeden podwójny) o obj. 4 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu w nakładzie 4-10 tys. egz.; tygodnik.

W składzie redakcji: Urszula Ambroziewicz (redaktor naczelna), Eliza Jadczak, Grzegorz Kępiński, Zbigniew Kowalczewski, Hubert Lorenowicz, Andrzej Pacałowski, Marian Sołtys, Edward Widuta. Druk: Płocka Drukarnia Akcydensowa (jedyne w regionie pismo opozycyjne drukowane w państwowej drukarni i poddane państwowej cenzurze).

Zamieszczano teksty informujące o działalności „S” w regionie, kraju, sytuacji społeczno-politycznej w regionie, artykuły o tematyce historycznej, przedruki z pism wydawanych w innych regionach; niemal wszystkie nr. zawierały wywiady z liderami, doradcami „S”.

Pismo wewnątrzzwiązkowe, kolportowano bezpłatnie.

 

Jacek Pawłowicz

Płock, Region Płock

Opcje strony

do góry