Hasła rzeczowe

Solidarność Ziemi Płockiej

"Solidarność Ziemi Płockiej", podtytuł: „Pismo Związku Zawodowego «Solidarność»”, pismo „S” wydawane X 1980 – IV 1981 przez MKZ „S” Regionu Płockiego.

Ukazało się 15 nr. o obj. do 10 s. w formacie A4, powielane techniką kserograficzną (nr. 1-5), drukowane na powielaczu (nr. 6-15) w nakładzie 200-500 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Krzysztof Barański, Marta Kowalska, Wanda Kudlikowska, Wiesław Łęczycki, Janina Oniszczuk, Grzegorz Rousseau, Jerzy Sztekiel (redaktor techniczny), Grażyna Przybylska-Wendt.

Zamieszczano teksty o tematyce wewnątrzzwiązkowej, informowano o tworzących się strukturach „S” w kraju, Regionie, publikowano najważniejsze dokumenty „S”.

 

Włodzimierz Domagalski

Płock, Region Płock

Opcje strony

do góry