Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14525,Stamtad.html
14.04.2024, 16:33

Stamtąd

"Stamtąd", pismo wydawane w Krakowie przez „S” Region Małopolska I 1982 – 20 VIII 1983, od nr. 10 (z 1983) jako tygodnik Koła Oporu Społecznego.

Ukazało się 26 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu; wydano też 1 wydanie specjalne.

Zamieszczano listy otwarte do władz PRL, oświadczenia oraz in. dokumenty podziemnych struktur „S”; publikowano informacje dot. bieżących wydarzeń w kraju i Krakowie, represji oraz sytuacji osób represjonowanych i internowanych; prezentowano materiały historyczne i wspomnieniowe, artykuły omawiające strategie ruchów opozycyjnych w warunkach stanu wojennego, relacje z obchodów patriotycznych i religijnych.

Kolportowano lokalnie.

 

Paweł Goleń

Opcje strony