Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14542,Strajk-okupacyjny-w-Zakladach-Przemyslu-Jedwabniczego-Silwana-w-Gorzowie-Wielkop.html
2023-09-30, 14:52

Strajk okupacyjny w Zakładach Przemysłu Jedwabniczego Silwana w Gorzowie Wielkopolskim 14 XII 1981

"Strajk okupacyjny w Zakładach Przemysłu Jedwabniczego Silwana w Gorzowie Wielkopolskim 14 XII 1981" 14 XII 1981 w Zakładach Przemysłu Jedwabniczego Silwana w Gorzowie Wlkp. na I zmianie na wydziałach produkcyjnych panował niepokój związany z wprowadzeniem stanu wojennego. Pracownicy zdecydowani byli na podjęcie protestu. Po odwiedzeniu wszystkich wydziałów, Jerzy Kretkowski, wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej zwołał na godz. 10.00 zebranie załogi w zakładowej stołówce. Przybyli na nie również dyrektorzy ZPJ: M. Ring i J. Budziszewski, przedstawiciel MO i komisarz wojskowy, którzy wezwali pracowników do niezwłocznego powrotu na stanowiska pracy. Jerzy Kretkowski poinformował zebranych o zdewastowaniu w nocy z 12 na 13 XII pomieszczeń Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność" i internowaniu działaczy „S”.

Załoga zadecydowała o ogłoszeniu strajku okupacyjnego, J. Kretkowski stanął na czele Komitetu Strajkowego. Strajkowe służby wartownicze otrzymały polecenie, aby nie wpuszczać do zakładu pracowników, którzy nie wyrazili zgody na przystąpienie do protestu, w tym kierowników wydziałów produkcyjnych. Kobietom mającym małe dzieci KS zaproponował powrót do domu. Zorganizowano też służbę informacyjną i wyżywienie dla strajkujących.

Wśród postulatów strajkowych, w których pracownicy domagali się odwołania stanu wojennego i uwolnienia internowanych znalazło się także żądanie uwolnienia i przywiezienia na teren zakładu internowanego pracownika ZPJ Silwana – etatowego członka prezydium gorzowskiego Zarządu Regionu NSZZ „S”. O decyzjach i postulatach KS powiadomiono dyrekcję ZPJ Silwana.

Miejscem ogólnozakładowego strajku był Wydział Wykańczalni. Wzięło w nim udział ok. 700 osób. Trwał do 16 XII. Po brutalnej pacyfikacji Zakładów Mechanicznych Gorzów pracownicy ZPJ Silwana zdecydowali się na jego przerwanie.

Przywódca strajku J. Kretkowski został aresztowany 25 I 1982, osądzony przez Sąd Wojewódzki w trybie doraźnym i 17 II skazany na 3 lata 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 2 lata pozbawienia praw publicznych.

 

Grażyna Pytlak

Region Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski

Opcje strony