Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14574,Sumienie.html
23.05.2024, 07:45

Sumienie

"Sumienie", pismo wydawane w Warszawie V 1981 – 18 IX 1982; podtytuł: „Biuletyn Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania Region Mazowsze”.

Ukazało się 12 nr., w większości niedatowanych, o obj. 8-24 s. w formacie A4, drukowanych na offsecie i powielaczu; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji w różnych okresach: Krzysztof Ołka (redaktor naczelny, aresztowany w III 1982), Henryk Boetcher, W. Chechłowski, Bożena Filipkowska, Dorota Gawrysiak, Barbara Leszczyńska, Andrzej Wołek, Maria Ciechomska, Dariusz Jaworowski, Bernard Kalinowski, Cezary Karolak, Jarosław Strzeszewski, Renata Orzechowska, Ewa Kościesza, Wanda Krajewska-Łatka; druk: poligrafia Regionu Mazowsze.

Zamieszczano teksty informujące o działalności KOWzP w kraju i Regionie Mazowsze, sytuacji więźniów politycznych, procesie przywódców KPN oraz artykuły dotyczące najnowszej historii Polski. Nr 6 (z 11 XI 1981) poświęcono rocznicy odzyskania niepodległości.

 

Włodzimierz Domagalski

Opcje strony