Hasła rzeczowe

Tygodnik Biura Informacji Prasowej NSZZ «Solidarność» BIP.S

„Tygodnik Biura Informacji Prasowej NSZZ «Solidarność» BIP.S”, pismo wydawane 8 IV – 13 VIII 1981 przez Biuro Informacji Prasowej KK „S”, związkową agencję prasową, powołaną w IV 1981 uchwałą KKP z II 1981 w Gdańsku, podlegającą przewodniczącemu „S” Lechowi Wałęsie, a w praktyce bezpośrednio rzecznikowi prasowemu KK – funkcję tę najdłużej pełnił Janusz Onyszkiewicz (od 10 IV 1981); powstały oddziały: warszawski, krakowski i łódzki; szefem BIPS był Arkadiusz Rybicki. Głównym zadaniem Biura było rozsyłanie do ZR i większych KZ w całym kraju – przez sieć teleksową – bieżących informacji związkowych. Zapewniało też obsługę prasową posiedzeń KKP czy zjazdów „S”, m.in. decydowało o przydziale akredytacji. BIPS wydawał także codzienne serwisy informacyjne, działało radio BIPS i od zjazdu „S” telewizja BIPS.

Ukazało się 14 nr. w formacie A4, drukowanych techniką offsetową i częściowo na powielaczu. Od nr. 5 (z 1981) pt. „Tygodnik Biura Informacji Prasowej KKP NSZZ «Solidarność» BIPS”.

W składzie redakcji: Pawel Huelle, Arkadiusz Rybicki, Maciej Grzywaczewski, Zbigniew Pilachowski, Joanna Założyk, Bogdan Olszewski, Giedymin Jabłoński (fotografia).

Publikowano pełne teksty uchwał KK, wywiady, materiały OPSZ, raporty Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość.

 

Leszek Biernacki

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry