Hasła rzeczowe

Tygodnik Mazowsze

„Tygodnik Mazowsze”, najważniejsze i najbardziej popularne pismo informacyjne podziemnej „S”, kolportowane w całym kraju. Ukazywało się 11 II 1982–12 IV 1989, pod winietą motto Lecha Wałęsy z I KZD: „»Solidarność« nie da się podzielić ani zniszczyć”. Pismo zaczęło ukazywać się od nr. 2, symbolicznie pierwszy nr poświęcając pamięci Jerzego Zieleńskiego (redaktora nacz. tworzonego jesienią 1981, ale ostatecznie niewydanego tygodnika „Mazowsze”), który w reakcji na wprowadzenie stanu wojennego popełnił samobójstwo. Ukazało się 290 nr., obj. 4 s., format A4, druk gł. offsetowy, nakł. 40–80 tys. egz. Od 16 XII 1981 duża część późniejszego zespołu redakcyjnego „Tygodnika Mazowsze” zaangażowana w tworzenie „Informacji Solidarności” wydawanej późn. równolegle do 1985. Od V 1982 pismo ukazywało się jako organ prasowy RKW Mazowsze, jednocześnie nieformalnie odgrywało rolę organu prasowego TKK. W redakcji w różnych okresach osoby skupione wokół Heleny Łuczywo (ps. Paweł Hofer): Tomasz Burski (ps. Tomasz Chudy), Zofia Bydlińska-Czernuszczyk, Anna Dodziuk (ps. Barbara Dąbrowska), Wojciech Kamiński (ps. Alex), Anna Bikont (ps. Anna Mól), Krzysztof Leski (ps. K. Pajka), Piotr Pacewicz (ps. Feliks Felicki), Joanna Szczęsna (ps. Jan Klincz), Marta Woydt (ps. Jagna Jagman), Ludwika Wujec (ps. Michał Kos), Piotr Bikont, Agata Niewiarowska, Małgorzata Pawlicka, Brygida Pytkowska, Elżbieta Regulska, Gwido Zlatkes, Olga Iwaniak, Joanna Kluzik, Wojciech Świdnicki. Do najbliższych współpracowników redakcji należeli m.in. Ewa Kulik (organizatorka biura RKW Mazowsze), Tomasz Chlebowski, Paweł Malko, Mateusz Matuszewski, Stefania Winkiel (łączność ze strukturami Regionu Mazowsze), Jan Cywiński, Renata Kubicka (obsługa składopisu), Wojciech Cesarski (archiwum pisma), Ewa Milewicz, Jan Rutkiewicz, Krzysztof Herbst, Tomasz Chlebowski, Irena Rybczyńska-Holland, Roman Kornecki, Paulina Kornecka, Anna Sianko, Roman Stefański, Hanna Szmalenberg (zbieranie informacji), Mieczysław Pruszyński, Hanna Kasprzyk, Ewa Klupsz (po 1987 prace komputerowe). Do czołowych autorów publikujących na łamach pisma należeli m.in.: Jacek Kuroń, Adam Michnik, Zbigniew Bujak, Wiktor Kulerski, Jacek Ambroziak, Jan Lityński, Czesław Bielecki, Konstanty Gebert, Irena Wóycicka, Jacek Kalabiński, Marek Nowakowski. Zamieszczano informacje nt. wydarzeń w Polsce i za granicą, oświadczenia TKK, RKW Mazowsze, wiadomości nt. represji, teksty publicystyczne, listy od czytelników. Ukazywały się wywiady z przywódcami „S” działającymi jawnie, m.in. Lechem Wałęsą, czy w podziemiu: Zbigniewem Bujakiem, Władysławem Frasyniukiem, także ze Zbigniewem Brzezińskim, Jerzym Giedroyciem, Natalią Gorbaniewską, Czesławem Miłoszem, Tadeuszem Konwickim, Stefanem Kisielewskim.

Zdecentralizowany system ABC, system ABC, system w „S” Regionu Małopolska, trójpoziomowy, hierarchiczny system kolportażowo-informacyjny, dający możliwość szybkiego obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami Związku (od centrali do każdej KZ); opracowany przez zespół pracowników Krakowskiego Biura Projektów Budownictwa Komunalnego pod kierunkiem Bolesława Śliwińskiego. druku. Jego organizowaniem w różnych okresach zajmowali się: Witold Łuczywo, Piotr Niemczycki i Tadeusz Winkowski. Druk Druk „Druk”, tygodnik „S” Regionu Mazowsze wydawany II – X 1982 w Warszawie; od n-ru 7 podtytuł: „Tygodnik związkowy”. m.in. przez NOW-ą, Krąg, CDN, Wydawnictwo im. Olofa Palmego, Wydawnictwo Myśl, struktury MKK, wydawnictwo Mysia 5 Mysia 5 Mysia 5, wydawnictwo założone 1983/1984 lub w 1984 przez Agnieszkę i Marka Krawczyków oraz Ewę i Marka Lachowskich. Nazwa nawiązywała do adresu, pod którym mieściła się siedziba Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk, miała podważać powagę cenzury. (w Warszawie); od 1984 również poza Warszawą (na podst. przesłanych matryc), m.in. w Szczecinie, Wrocławiu, Krakowie, Gorzowie Wielkopolskim, Puławach i wielu innych ośr. w Polsce. Organizowaniem centralnej sieci kolportażu pisma w różnych okresach zajmowali się Paweł Bąkowski, Marek Jackiewicz i Zuzanna Toeplitz. Największe partie nakł. przesyłano m.in. do Krakowa, Wrocławia i Gdańska. Od 1984 kolportaż zorganizowały również regionalne struktury, zw. z wydawnictwami, które drukowały „Tygodnik Mazowsze” w różnych ośr. w Polsce.

IV 1989 pismo przestało się ukazywać (organem prasowym RKW Mazowsze został wówczas tygodnik „Wola”), a znaczna część jego zespołu zaangażowała się w tworzenie „Gazety Wyborczej”.

1982–1989 pismo rozpracowywane w ramach SOR krypt. Redakcja przez Wydz. V-2 KSMO/SUSW, nast. Wydz. III-2 SUSW, nast. Dep. III MSW

Jarosław Szarek

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry