Hasła rzeczowe

Wydawnictwo Młoda Polska

Wydawnictwo Młoda Polska, istniejące od poł. 1977 zaplecze wydawniczo-drukarskie gdańskiego środowiska opozycji demokratycznej, z którego w 1979 powstał RMP, przyjęło nazwę Wydawnictwo Młoda Polska. Do VIII 1980 było jednym z najbardziej liczących się niezależnych wydawnictw w Polsce i największym w Gdańsku. Jako pierwsze i gł. zadanie W MP postawiło przed sobą zapewnienie regularnego ukazywania się w powstałego w 1977 niezależnego pisma „Bratniak”. W pierwszym okresie działalności MP wiele publikacji nie było sygnowanych żadnym znakiem, nast. używano znaku Wydawnictwo Polskie lub WP w Gdańsku. Ze względów konspiracyjnych jako miejsce wydania publikacji podawano różne miasta, m.in. Gdańsk, Warszawa, Łódź, Kraków. W MP od pocz. istnienia służyło pomocą w drukowaniu i kolportażu niezależnych publikacji innym środowiskom opozycyjnym, m.in. gdańskim WZZ, KOR, ROPCiO, KPN, gdańskiemu SKS. Od 1. dnia strajku w VIII 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina współorganizowało poligrafię dla strajkujących stoczniowców. Po 13 XII 1981 aktywa MP zostały oddane do dyspozycji podziemnych struktur „S”. Od 1977 koordynatorem całości prac zaplecza wydawniczego i poligraficznego dla środowiska RMP był Mirosław Rybicki, szefem drukarni Sławomir Soból, który organizował zaplecze drukarskie: papier, lokale, transport, sprzęt poligraficzny. Ze względów bezpieczeństwa nie uczestniczył w demonstracjach, był znany jedynie najbliższym współpracownikom. Z działalnością W MP związani byli też: Jacek Kozaka, Wacław Szulc, Marek Przybylski, Piotr Milewski, Tomasz Milewski, Zofia Kruszyńska-Gust, Maryla Rybicka, Gabriela Soból, Andrzej Kwiatek, Jan Rzepczyński, Walerian Massalski, Jerzy Lamek, Maryla Skrzecz, Ewa Rytel, Kazimierz Klawiter i Janusz Różalski.

Publikacje wydawnictwa w l. 1977–1981:

*„Deklaracja Ideowa RMP”;

*Jacek Bartyzel, ''Kryzys czy przesilenie''; *Jacek Bartyzel, ''Czesław Miłosz – w stronę sceptycznego heroizmu''; *Lech Bądkowski, ''Twarzą do przyszłości''; *Bohdan Cywiński, ''Zatruta humanistyka''; *Stefan Kisielewski, ''Stosunki Państwo-Kościół''; *Czesław Miłosz, ''Człowiek wśród skorpionów''; *Czesław Miłosz, ''Miasto bez imienia''; *Czesław Miłosz, ''Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada''; *Czesław Miłosz, ''Wybór wierszy''; *George Orwell, ''Rok 1984''; *Melchior Wańkowicz, ''Dzieje rodu Korzeniowskich''; *Mieczysław Żuławski, ''Wojna z Rosją o niepodległość''; *Natalia Naruszewicz, ''Geneza PRL''; *Wojciech Wasiutyński, ''Słownik Polityczny''; *''Grudzień 1970'' – wiersze pod red. Antoniego Pawlaka i Mariana Terleckiego; *''Więźniowie polityczni w Polsce w latach 1945–1956'' (opracowanie); *Aleksander Hall, ''Wobec Rosji''; *Roman Dmowski, ''Myśli nowoczesnego Polaka''; *Wojciech Wasiutyński, ''Rozważania o nacjonalizmie''; *Dokumenty RMP

Ponadto: 30 n-rów „Bratniaka”; kilka komunikatów KOR, nast. KSS KOR i warszawskiego „Robotnika”; kilka n-rów pism „Opinia” (ROPCiO) i „Droga” (KPN); kilka n-rów pisma WZZ Wybrzeża – „Robotnik Wybrzeża”; pismo „Akwilon”; pisma młodzieży – „Węzeł”, „Uczeń”, „Uczeń Polski”; większość dokumentów i oświadczeń gdańskiego SKS-u i ROPCiO; ok. 150 tys. różnego rodzaju ulotek i oświadczeń.

Od 1982, oprócz pracy na rzecz podziemnej „S”, środowisko RMP wydało 14 n-rów kwartalnika politycznego „Polityka Polska”, w ramach cyklu „Biblioteka Polityki Polskiej” m.in.: *„Między Polską naszych pragnień, a Polską naszych możliwości” – szkic do programu; *Aleksander Hall, ''Dziedzictwo Narodowej Demokracji''; *Wojciech Wasiutyński, ''O program większości''; *Andrzej Walicki, ''Spotkanie z Miłoszem''; *Wiesław Chrzanowski, ''Rzecz o obronie czynnej''; *M. Novak, ''Duch demokratycznego kapitalizmu''; *Aleksander Hall, ''Polemiki i refleksje''; *Wojciech Wasiutyński, ''Źródła niepodległości''; *Piotr Wierzbicki, ''Myśli staroświeckiego Polaka''; *Henryk Krzeczkowski, ''O miejsce dla roztropności''.

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry